Et hull på 3.000 kvadratmeter fylles nå igjen

Byutvikling gir tillatelse til at et grustak i Tønsvika fylles igjen

Må fylles: Et stort hull i terrenget i Tønsvika må fylles, ifølge Peab Anlegg.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Ifølge Peab Anlegg, som er ansvarlig søker, er det per i dag et stort hull i terrenget som ønskes tilbakefylt etter at det har vært tatt ut masser tidligere. Det dreier seg om et areal på 3.000 kvadratmeter, og det anslås tilbakefyllingsmasser på 30.000 kubikkmeter.

– Tiltaket anses som en forskjønning av området. Vilkårene for dispensasjon er oppfylt, tiltaket godkjennes, heter der i vedtaket.