Vil bygge 704 boliger i nytt felt på fastlandet, men Fylkesmannen fremmer innsigelse

Fylkesmannen mener man ikke har planlagt støyproblematikken godt nok i det nye boligfeltet på Skjelnan.

  Foto: Asplan Viak

nyheter

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen for Skjelnan hvor det skal bygges inntil 704 boliger.

Årsaken er at planforslaget ikke fanger opp støyproblemet på en tilfredsstillende måte.

– Det fremkommer ikke hvilke avbøtende tiltak som må iverksettes for at den enkelte boenhet i gul støysone får støyforhold i henhold til anbefalingene. Boliger som berøres av rød støysone for veitrafikk må etter vår mening enten flyttes eller tas ut av planen, heter det.