Vil bygge 704 boliger i nytt felt på fastlandet, men Fylkesmannen fremmer innsigelse

Fylkesmannen mener man ikke har planlagt støyproblematikken godt nok i det nye boligfeltet på Skjelnan.
nyheter

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen for Skjelnan hvor det skal bygges inntil 704 boliger.

Årsaken er at planforslaget ikke fanger opp støyproblemet på en tilfredsstillende måte.

– Det fremkommer ikke hvilke avbøtende tiltak som må iverksettes for at den enkelte boenhet i gul støysone får støyforhold i henhold til anbefalingene. Boliger som berøres av rød støysone for veitrafikk må etter vår mening enten flyttes eller tas ut av planen, heter det.