Flest stemmer i et valg betyr ikke flertall – og derfor er det bra for Nord-Norge

Den rødgrønne blokken og MDG fikk til sammen 10.000 flere stemmer enn Erna Solberg og de borgerlige partiene.

VALGFORSKER: Venstre-politiker og valgforsker Jonas Stein forklarer hvorfor stemmer teller, men mandater avgjør. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Likevel får de færre stortingsrepresentanter enn borgerlig side. Høyre, Frp, Venstre og KrF beholder derfor flertallet på Stortinget.

– Det er et velkjent fenomen at det er mandater som teller, og ikke stemmer. Dette er ikke første gang vi ser i norsk politikk at det med flest stemmer ikke får flertall av representanter på Stortinget. I 2005 og 2009 var det et flertall av velgere som stemte på de borgerlige parteine. Likevel ble det ble rødgrønt flertall på Stortinget, sier valgforsker og Venstre-politiker, Jonas Stein.

Under sperregrensa

Han forteller at partier straffes hvis de ikke kommer over sperregrensen

– Grunnen til at dette skjedde i år igjen, er at Rødt og MDG har så mange bortkastede stemmer. De to partiene har til sammen fått 160.000 stemmer, men det er kun stemmene i Oslo som gir uttelling, i form av mandater. Ellers er stemmene bortkastet siden de ikke kom over sperregrensa. At Venstre kom over, gjør at de får åtte istedenfor to mandater.

Størrelsen på fylkene spiller også inn for hvor mange stortingsplasser de ulike fylkene har.

– Antall distriktsmandat i de ulike fylkene er basert ut ifra hvor mange innbyggere de har, samt at man har en arealkoeffisient som gjør at den geografiske størrelsen på fylket også spiller inn. Det belønner geografisk store fylker som for eksempel Nordland og Finnmark. I Nord-Norge har vi rundt 9 prosent av befolkningen i landet, men 11 prosent av stortingsrepresentantene, så vi får litt flere representanter enn hva vi skulle hatt basert på befolkning sier Stein.

Territoriell

Til neste år skal Stortinget se på valgloven.

– Det er nå nedsatt et utvalg av regjeringa som skal se på valgsystemet og valgloven i Norge. Deres forslag skal legges fram til neste år, så da kan de komme noen endringer, sier Stein.