Her er de største budsjettpostene

Administrasjonssjefens budsjett for neste år er over 200 millioner kroner større enn årets.
nyheter

Britt Elin Steinveg la fram sitt budsjettforslag for formannskapet tirsdag.

I budsjettet er det lagt opp til et driftsbudsjett på 3,78 milliarder kroner – og et investeringsbudsjett på to milliarder kroner for 2018. Fram til 2021 er investeringsbudsjettet på nesten 6,4 milliarder kroner.

I driftsbudsjettet er de største postene

• Pleie og omsorg – 1,03 mrd.

• Skole – 732 mill.

• Barnehage – 641 mill.

• Byggforvaltning – 248 mill.

• Adm. tjenester – 170 mill.

• Barnevern – 136 mill.

• Sosialtjenesten – 127 mill.

I investeringsbudsjettet er de største enkeltpostene for de fire neste årene

• Kroken bo- og velferdssenter – 851 mill.

• Ungdomsskole Storelva – 415 mill.

• Templarheimen – 236 mill.

• Tromsdalen skole – 224 mill.

• Ny legevakt – 185 mill.

• Brensholmen skole – 115 mill.