Ingen boligkrakk-fare i nord

4 av 10 forventer høyere boligpriser det neste året.

BOLIGSALG: En fersk undersøkelse viser at få frykter boligkrakk i Nord-Norge. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

En fersk undersøkelse viser at et mindretall tror boligprisene vil øke det neste året.

Det er på samme nivå som i sommer, men langt færre enn i mars hvor BoligMeteret viste at hele 67 prosent mente at prisene ville øke det kommende året.

– Dette gjenspeiler at prisveksten også i Nord-Norge er lavere enn den har vært tidligere år. Vi forventer at prisveksten fremover vil være svakere enn før, men det er viktig å påpeke at det er ingen fare for boligkrakk i Nord-Norge, sier administrerende direktør Kristin Amundsen i EiendomsMegler 1 Nord-Norge, i en pressemelding.

Det er de lave rentene som har gjort at boligprisene har vokst i det siste. Ved nyttår innførte dermed myndighetene nye boliglånsforskrifter.

– Selv om antall boliger for salg i nord er nokså likt de foregående tre årene, ser vi at prisutviklingen er svakere. Vi mener derfor myndighetenes mål om å dempe prisveksten med nye regler har fått ønsket effekt, forklarer Amundsen.

Hun påpeker også at det ikke er noen tydelige tegn på at boligprisene skal synke i Nord-Norge. Her trekker hun fram at den økonomiske veksten i landet er bedre enn på lenge, og at undersøkelsen viser en gryende optimisme på vegne av norsk økonomi.

– Dette viser at boligmarkedet er velfungerende, og gir oss troen på en positiv utvikling videre. Den svake utviklingen vi opplevde i august, mener jeg i stor grad skyldtes den psykologiske Oslo-effekten, sier Amundsen.

Oslo-effekten baserer seg på at boligprisene falt etter at det var 1.300 flere boliger til salgs, og at reglene for boliglån har gjort det mindre gunstig å låne til sekundærbolig.

– Dette har vi ikke i Nord-Norge, derfor vil nok ikke vi oppleve det samme. Vi har sett en sunn oppbremsing i prisutviklingen, og vi forventer at boligprisveksten fremover vil være svakere enn tidligere år. Men det er langt fra noen fare for boligkrakk i Nord-Norge, sier Amundsen.

I en periode hadde Tromsø den høyeste prisveksten i landet, og ved årsskiftet trodde de fleste at boligprisene ville øke ytterligere. Dette sank dramatisk i juni, men er nå på vei opp igjen.

Selv om Tromsø opplevde en prisnedgang i august, steg prisene noe på eneboliger.