KrF halvert i Kaldfjord: – Vi blir straffet for å stå i spagat

KrFs oppslutning ble nærmest halvert i Kaldfjord i årets valg.

Stuper: Helga Marie Bjerke og KrF klarte ikke å mobilisere Kaldfjord-velgerne til å stemme kristelig. Hun tror partiet lekker velgere til Høyre og Frp. Her med de borgerlige «kameratene» Morten Skandfer (V), Kent Gudmundsen (H) og Kristian Wilsgård (Frp). Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Partiet har gått fra 8,2 i oppslutning til 4,5 prosent i valgkretsen. Det er nedgang på hele 3,7 prosentpoeng. Partiets førstekandidat Helga Marie Bjerke, som selv bor på Kvaløya, riktignok i nabokretsen Kvaløysletta, tror partiet har mistet konservative KrF-ere til Høyre og Frp.

– I KrF har vi to fløyer. Den ene ønsker å samarbeide til høyre, den andre er veldig skeptisk til å samarbeide med Frp. Dermed blir vi straffet for å stå i spagat, sier Bjerke.

Taper til høyre

Kaldfjord har det ved tidligere valg vært mange «kristenstemmer». Det læstadianske miljøet står også sterkt i valgkretsen.

– De konservative KrF-velgerne er misfornøyde med at vi er mindre tydelige i abortspørsmål og homofilispørsmål. Når vi er mindre tydelig i den politikken, velger slike stemmer ofte å gå til Høyre eller Frp, selv om vi de har en helt annen holdning enn dem selv og KrF i de spørsmålene.

– Hvorfor er det slik?

– Svaret jeg har fått fra flere velgere er at det blir annerledes når partiet ikke profilerer seg som et kristent parti.

– Bør K-en fjernes fra KrF?

– Dette er ikke tiden for å diskutere partinavn, sier Bjerke bestemt.

– Bør Knut Arild Hareide gå av etter det svake valget?

– Det er ikke et spørsmål som reises i KrF nå. Vi har landsmøte i 2019, med mindre han selv velger å trekke seg, tror jeg han blir sittende ialle fall fram til da, sier Bjerke.

– Listhaug har vært tydelig

KrF i Troms og Tromsø har falt omtrent likt med trenden ellers i landet.

– Det viser hvor mye av det som skjer nasjonalt også påvirker resultatet i Tromsø og i fylket, sier Bjerke, som tross svekkelse med to mandater på Stortinget er fornøyd med borgerlig seier.

KrF-kandidaten mener innvandringspolitikken også er et tema som har ledet KrF-velgere mot høyrepartiene.

– Tilbakemeldinger jeg har fått tyder på at mange er enige med Frp i innvandringsspørsmålet, og mange liker innvandringsminister Sylvi Listhaugs tydelige linje i debatten. De har kanskje lite til overs for retorikken hennes, men de foretrekker tydeligheten på et felt KrF har vært forsiktige. Selv om vi var med på forliket under flyktningkrisen, taper vi stemmer om vi er tydelige den ene eller andre veien.