Budsjett 2018:

Skeptisk til budsjettet

Høyres Erlend Svardal Bøe mener at den politiske ledelsen ikke kutter nok – og at de samtidig satser for lite.
nyheter

Ifølge gruppelederen for Høyre så har de tre styrende partiene egentlig ikke gjort en styrking av skolesektoren i det hele tatt.

«Kreativt»

– Ap, SV og Rødt driver med kreativ tolkning. De sier at de styrker skolerammen med 13,7 millioner kroner, men det er det samme som administrasjonssjefen foreslår å kutte i sitt budsjett, så i realiteten er det ingen økning, sier Bøe.

Vil gjerne satse på skole

Han er positiv til en økt ramme til skolesektoren, men da må det være beløp som monner.

– Det er et område som vi i Høyre mener er veldig viktig, så vi støtter å gi mer penger dit, sier han til iTromsø.

Planene på å øke potten for å kjøpe kommunale boliger får også støtte fra Bøe og Høyre.

– At de foreslår å øke investeringene til kjøp av bolig til sosiale formål er positivt. Etter alle sakene som har vært i media de siste ukene så tror vi i Høyre det er lurt at en øker satsingen på dette feltet, sier han.

Vil senke eiendomsskatten

I forrige uke ble det klart at eiendomsskatten i kommunen senkes med cirka fem millioner kroner.

Dette mener Bøe er altfor lite – sett i sammenheng med den kraftige økningen som ble gjennomført i 2015.

– Det står over 170 millioner kroner på disposisjonsfondet til kommunen. Med andre ord har inntektene fra den kraftige økningen av eiendomsskatten ikke blitt brukt på å gjøre tjenestetilbudet bedre, men blitt satt rett på fond. Disse pengene burde heller gå tilbake til innbyggerne i Tromsø, sier han.

Etterlyser flere kutt

Han etterlyser også kraftigere kutt i driftsbudsjettet – som nå er oppe i hele 3,78 milliarder kroner for 2018.

– Det er nesten ingen kutt i budsjettforslaget deres. Dette er jo gjengen som skulle «rydde opp», men så langt så ser det ut til at de er mer glad i å bruke penger enn å prioritere, avslutter Bøe.