Slik reagerer byens toppledere på valgresultatet

Synet på mandagens valgresultat er splittet blant byens toppsjefer.
nyheter

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen legger ikke skjul på sitt syn om valgkampen, samt at Solberg-regjeringen ser ut til å regjere i fire nye år.

– Jeg er skuffet over at helsepolitikken har fått liten plass i valgkampen, og at valgresultatet betyr fortsatt stramme økonomiske rammer for sykehusene, sier Ingebrigtsen.

Fornøyd med klimadebatt

Ole Arve Misund 

Direktør i Norsk polarinstitutt, Ole Arve Misund, er derimot mer positiv til valgresultatet.

– Polarinstituttet har vokst fram under skiftende regjeringer, og jeg opplever at den gjenvalgte regjeringen prioriterer vårt arbeid. Neste år skal vi ta i bruk forskningsskipet «Kronprins Haakon» i et prosjekt som har en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner, nevner direktøren som eksempel på dette.

– Jeg er fornøyd med at klima var et tema gjennom hele valgkampen. Både de store partiene og opposisjonen hadde sine synspunkter i saken, legger Misund til.

– I lomma på storkapitalen

Norsk fiskarlag er nokså diplomatisk i sine uttalelser om valgresultatet.

– Jeg har ikke lyst til å ta noe politisk standpunkt. At det har vært stort fokus på kystflåten i valgkampen, er naturlig – da det er en stor og viktig næring for landsdelen, sier daglig leder i Fiskarlaget nord, Jon-Erik Henriksen.

Henriksens kollega i Kystfiskarlaget er mer direkte i sitt syn.

– Det er positivt at de grønne verdiene har fått større oppslutning enn tidligere, og her i Tromsø registrerer vi at Torgeir Knag Fylkesnes også har gjort det godt i distriktene. At den blå-blå regjeringen ble gjenvalgt er vi ikke så fornøyd med, men de har ikke fått til spesielt mye de siste årene, og må nå ta hensyn til at opposisjonen har blitt sterkere, sier styremedlem Paul Jensen – og legger til:

– Vi er avhengige av en fornuftig opptreden fra Venstre og KrF, da de blå-blå er i lomma på Fiskebåtredernes Forbund og storkapitalen, som jeg anser som en trussel mot hele kystsamfunnet.

Etterlyser teknologi og innovasjon

Rolf Skatteboe 

Direktøren i Kongsberg Satellite Services mener teknologi og innovasjon burde ha fått større oppmerksomhet i valgkampen.

– Vi er opptatt av at regjeringa legger vekt på å bruke satellittovervåking i miljø- og klimaspørsmål, da Norge har et stort ansvar for overvåking i nordområdene, sier Rolf Skatteboe.

KSAT-direktøren påpeker at Solberg-regjeringen valgte å si nei til det europeiske Copernicus-programmet, før de i sin forrige periode ble tvunget til å snu etter massivt press fra blant annet Tromsø.

– Det er viktig at regjeringen ikke gjør denne feilen igjen, da programmet skal fornyes i løpet av den neste fireårsperioden.