Kommunebudsjettet 2018:

Vil skjerme barn og unge

Det politiske flertallet i kommunen vil ikke kutte i utdanningssektoren – og de vil i tillegg kjøpe eller bygge kommunale boliger.

LA FREM BUDSJETTFORSLAG: Kristin Røymo, Ingrid Marie Kielland, Jens Ingvald Olsen og Jarle Heitman (til høyre) la fram budsjettforslaget til den politiske ledelsen i kommunen. 

nyheter

Administrasjonssjefen ville i sitt forslag til budsjett for 2018 kutte 9,6 millioner kroner på skolesektoren. Dette sammenlignet med det reviderte budsjettet for i år.

Dette vil ikke de styrende partiene i kommunen gå med på i sitt forslag til budsjett og økonomiplan.

Vil gi mer til skolesektoren

– Vi har valgt å styrke skolesektoren med 13,7 millioner kroner – og i tillegg har vi lagt inn andre styrkinger på oppvekst og undervisning, sier Rødts gruppeleder Jens Ingvald Olsen.

Blant disse kan nevnes at de styrende vil opprettholde barnehagene på Vengsøy, i Tromvik og Kattfjord.

Betaler med mindre fond

Andre punkt der Ap, Rødt og SV vil gi mer enn administrasjonssjefen er på drift av Holt Læringstun og Vitensenteret, økte rammer for etter- og videreutdanning, samt flere støttestillinger for hjelp til barn med spesielle behov.

Den økte satsingen på barn og unge tas hovedsakelig inn ved at man reduserer kommunens disposisjonsfond.

De styrende legger like fullt opp til at dette fondet skal øke neste år.

Vil ha penger på bok

– Vi har ønsket å sikre to ting i vårt budsjettforslag – vi vil verne barn og unge, og vi vil at disposisjonsfondet skal være så stort at vi har penger til nødvendig egenandel og skape trygghet for uforutsette utgifter, sier ordfører Kristin Røymo, Arbeiderpartiet.

De foreslåtte kuttene i driftsbudsjettet til pleie- og omsorgssektoren opprettholder man dog.

Kutter i pleie- og omsorg

Administrasjonssjefen har foreslått et kutt på knappe 25 millioner kroner. Dette videreføres i all hovedsak i den politiske ledelsens forslag.

– Den vanskelige økonomisk situasjonen som kommunen har vært i de siste årene har basert seg på et overforbruk i denne sektoren, sier Røymo.

– Det er nødvendig å videreføre omstillingen av sektoren – det såkalte "Forbedringsprogrammet" er det viktigste verktøyet vi har for å få til dette, sier hun.

Politikerne dropper imidlertid planene på å stenge institusjonsplassene i Lakselvbukt.

Sosial boligbygging

Det siste store området der den politiske ledelsen endrer administrasjonssjefens budsjett er på investeringssiden. Der plusser politikerne på 50 millioner kroner årlig i 2018 og 2019, samt 70 millioner kroner i 2020 og 2021.

– Det betyr at vi har 100 millioner kroner årlig til å kjøpe eller bygge kommunale utleieboliger, sier SVs Ingrid Marie Kielland.

Ifølge henne er dette et ettersatt område.

– Allerede i dag er det mange som oppfyller kravene til å få kommunal bolig, men ettersom kommunen mangler boliger så må de stå i kø, sier hun.

30–40 boliger i året

Med en beregnet snittpris på 2,5 – 2,7 millioner kroner håper hun at kommunen skal kunne utvide sin boligbestand med mellom 30 og 40 boliger i året.

Ordfører Kristin Røymo sier også at kommunen selv skal bli mer aktiv på boligbyggefronten.

– Et av de prioriterte områdene nå i høst vil være å planlegge egen boligbygging. Spesielt gjelder dette funksjonsboliger, sier hun.