Dette er Stortingskomiteene som politikerne håper å havne i

Næringskomiteen, kommunalkomiteen og forsvarskomiteen er de mest ettertrakta stortingskomiteene blant tromsbenken.

TROMSBENKEN: Den knallblå «Høyre»-jakka Kent Gudmundsen gikk med hele valgkampen har forsvunnet til fordel for dress. Her med resten av tromsbenken, Sandra Borch (Sp), Cecilie Myrseth (Ap) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Martin Henriksen (Ap) og Per-Willy Amundsen (Frp) ble også begge valg til Stortinget. Foto: Ronald Johansen 

Fakta:
 • Dette er de ulike stortingskomiteene:
 • • Arbeids- og sosialkomiteen
 • • Energi- og miljøkomiteen
 • • Familie- og kulturkomiteen
 • • finanskomiteen
 • • Helse- og omsorgskomiteen
 • • justiskomiteen
 • • Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
 • • Kommunal- og forvaltningskomiteen
 • • Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 • • næringskomiteen
 • • Transport- og kommunikasjonskomiteen
 • • Utenriks- og forsvarskomiteen
nyheter

Ettersom Stortinget behandler så mange saker innen ulike fagfelt, nedsettes det 12 ulike fagkomiteer, som behandler og innstiller forslag til vedtak i saker før de skal behandles i Stortinget.

Vil i forsvarskomiteen

Sandra Borch (Sp) hadde tirsdag et møte med fylkesstyret i Senterpartiet hvor de diskuterte hvilke komiteer som er viktigst for Troms.

– Det er hard plass om komiteene. Jeg og fylkesstyret i Troms tenker jeg skal forsøke å komme i en komité som kan få utgjort en forskjell for Troms. Særlig forsvarskomiteen og næringskomiteen kunne jeg tenke meg å sitte i. Vi har også utfordringer på samferdsel i Troms, så derfor er selvfølgelig transport og kommunikasjonskomiteen viktig for oss. Ellers er også kommunalkomiteen en sentral komité. Jeg skal sende inn en ønskeliste til valgkomiteen i stortingsgruppa, som vil bestemme det. Det er en intrikat øvelse, ettersom man skal fordele plasser basert på kjønn, geografi og ønsker, sier Borch.

Vil ha bredere grunnlag

Kent Gudmundsen (H) har fått gjenvalg til Stortinget. I den siste perioden har han sittet i utdannings-, kirke- og forskningskomiteen, sammen med Aps Martin Henriksen.

– Jeg er inne i en tankeprosess om komiteer nå. Jeg har sittet i utdanningskomiteen veldig lenge, så det vil kunne være fornuftig å søke seg inn i et annet område for å få et bredere grunnlag på Stortinget. Vi har kommet langt på utdanning i landsdelen, og satsingene som er i gang innen utdanning kan jeg fint følge opp fra en annen komité. Jeg har sett på næringskomiteen, men også justiskomiteen, helsekomiteen og kommunalkomiteen. Det er viktig for meg å representere Troms, Tromsø og landsdelen på en så god måte som mulig.

– Da er kanskje ikke utdanningskomiteen mest relevant?

– Jo, det kan det være. Universitetssektoren ligger under utdanningskomiteen, og i denne perioden har vi behandlet en stor universitetsreform, da har det vært viktig med flere representanter fra Nord-Norge der. Samtidig ble også beslutningen om et nytt museum til Tromsø tatt av kunnskapsministeren, og jeg har vært veldig sentral for at den saken ble vedtatt, for å si det sånn, sier Gudmundsen.

Stortinget skal samles 1. oktober, og har offisiell åpning 8. oktober. Gudmundsen forteller at komitéfordelingen vil være på plass innen første halvdel av oktober.

Fiskeri

Torgeir Knag Fylkesnes sa tidligere i uken til iTromsø da det ble klart at han får et utjevningsmandat:

– Jeg vil fortsette å jobbe med fiskeri, som ligger i næringskomiteen. Men ettersom jeg nå har en periode bak meg, kan det bli aktuelt å måtte bidra i en av de tyngre komiteene, som finanskomiteen, sier Fylkesnes, og legger til at han fortsatt vil ha ansvar for partiets fiskeripolitikk, om han havner i en annen komité en næringskomiteen.

Ap-fordeling i nord

Cecilie Myrseth (Ap) skal på sin første periode på Stortinget.

– Det er en kabal som skal opp, og vi er seks Ap-representanter fra Nord-Norge som skal fordeles på ulike komiteer som er viktig for landsdelen. Noen av komiteene som behandler viktige saker for Nord-Norge er næringskomiteen, kommunalkomiteen, transportkomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Helsekomiteen kan også være relevant, samt energi- og miljøkomiteen, med tanke på oljespørsmål.

– Jeg er opptatt av havspørsmål, så der må vi være på ballen. Det handler særlig om hvor eventuelle nye oppgaver skal ligge. Landmaktutredningen skal snart behandles i utenriks- og forsvarskomiteen, og Troms og Finnmark skal nå slås sammen, og da er det viktig at vi har tydelige stemmer i kommunalkomiteen, sier Myrseth.

Uavklart

Aps Martin Henriksen har denne perioden sittet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Han vil ikke si hvilken komité han selv ønsker, men skriver i en sms til iTromsø:

– For meg er alle komiteer som er viktig for Nord-Norge interessante. Vi er seks Ap-representanter fra Nord-Norge, og jeg er opptatt av at vi til sammen dekker de viktigste områdene for landsdelen. Både innen næring, forsvar, transport, utdanning og helse vil det stå sentrale kamper de neste årene, og Ap skal være representert der som et tydelig opposisjonsparti.

iTromsø har ikke lykkes å komme i kontakt med Per-Willy Amundsen.