Frykter kommunen glemmer nabolaget når de planlegger ny Stakkevollvei

Borgtun bydelsråd er bekymret for at Tromsø kommune glemmer å tenke på infrastruktur i resten av området rundt Stakkevollveien.

STORE PLANER: Stakkevollveien skal bygges om til firefelts vei.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Oppsummert så er vi glade for det store fokuset kommunen har på fremtidens Stakkevollvei, men vi håper at de som bor i bydelen ikke blir glemt, skriver Borgtun bydelsråd i sine merknader til kommunedelplan for Stakkevollveien.

De mener bydelen i dag er en gjennomfartsåre mellom sentrum og Breivika.

Bydelsrådet håper ikke Stakkevollveien blir en barriere mellom det nye og det gamle, men at bygging av gode løsninger for infrastruktur i hele bydelen blir prioritert.