Naboer klagde på Blå Kors-bolig - ble avvist

Naboer har klagd på at kommunen ga dispensasjon fra byggegrensen da Blå Kors bygde omsorgsboliger på fastlandet.

NYBYGG: Like ved det gamle Vinmonopolet i Tromsdalen skal Blå Kors drive et botilbud for rusmisbrukere med i alt 12 leiligheter. 

nyheter

Naboene som klaget på kommunens vedtak om å tillate bygging av omsorgsboliger i Tromsøysundveien 7, får ikke medhold av Fylkesmannen.

Blå Kors søkte om rammetillatelse til bygging og etablering av et bo- og omsorgstilbud for eldre rusmisbrukere.

Flere naboer klaget på at kommunen ga dispensasjon fra byggegrensen og bygging i rød støysone.

Fylkesmannen stadfester vedtaket som nå er endelig og ikke kan påklages.