Vil flytte anleggshavn etter enorme protester på Kvaløya

Etter enorme protester rundt ilandføring på Sjøtun, foreslår utbyggerne av vindkraftverkene på Kvaløya å flytte havna til Nordfjordbotn.

Seksjonsleder i NVE, Arne Olsen, mener det nye alternativet er akseptabelt. Her sammen med kommunaldirektør Mette Mohåg under orienteringsmøtet i Tromsø nylig.   Foto: John Strandmo

nyheter

I tillegg til at lokalbefolkningen har reagert kraftig på planen om å flytte adkomstveien fra Buvika til Sjøtun, har også Kattfjord utviklingslag tatt til motmæle. Det har fått utbyggerne – Norsk Miljøkraft Raudfjell AS og Norsk Miljøkraft Tromsø AS – på andre tanker.