Ikke plass til fire felt på Stakkevollveien: – Ganske banalt at de ikke har oppdaga det før

Torsdag så byutviklingskomiteen seg nødt til å redusere den planlagte firefeltsveien på Stakkevollveien til tre felt fordi det ikke er plass nok til fire felt. Brage Larsen Sollund er forundret over at noe så åpenbart ikke har blitt oppdaget før.
nyheter

Det har blitt jobbet med de storstilte planene for oppgradering av Stakkevollveien i mange år. Det har vært planlagt firefelts vei fra Kullkransvingen og helt bort til Tverrforbindelsen. To felt skulle være rene kollektivfelt i tillegg skulle det være egen sykkelvei og egne fortau.

Nå viser det seg at det rett og slett ikke er plass til fire kjørefelt. Da saken var oppe til behandling i byutviklingskomiteen torsdag måtte politikerne velge om de ville redusere til tre kjørefelt, om de ville gjøre en omfattende ekspropriasjon langs hele strekningen eller gjøre som fylket og Statens vegvesen anbefalte – å gjøre deler av Stakkevollveien enveiskjørt.

Det ble da vedtatt at politikerne ønsket å gjøre som kommunens administrasjon anbefaler – å redusere til tre kjørefelt. Hele saken får leder for byutviklingskomiteen, Brage Larsen Sollund (Ap) til å stusse over arbeidet som er gjort.

BANALT: Brage Larsen Sollund (Ap) stusser over at det ikke ble oppdaget tidligere at det ikke er plass til fire felt på Stakkevollveien likevel. 

– Dette burde jo ha blitt oppdaget før. Det er jo ganske banalt at det ikke er plass til veien. Konsulentene som har arbeidet med dette så lenge, burde på et tidspunkt ha stoppet når de skjønte at det ikke var plass, sier Sollund.

Synd

Han skulle gjerne sett at veien ble som den opprinnelig var planlagt – med fire felt.

– Det er synd at vi nå må redusere til tre kjørefelt, for jeg tror alle vil ha en firefelts vei. Men både administrasjonen, fylket og veivesenet er særdeles tydelige på at det ikke går, sier Sollund.

Dermed ble det vedtatt at byutviklingskomiteen legger til grunn at det blir tre kjørefelt. De ber også administrasjonen utsette saken og gå i dialog med næringslivet, fylkeskommunen, Statens vegvesen og innbyggere for å finne en løsning basert på at Stakkevollveien får tre kjørefelt.

Utreder enveiskjørt vei

Forslaget om enveiskjøring på Stakkevollveien ville de ikke gå inn for uten videre.

– Hvis man i det hele tatt skal vurdere enveiskjøring på Stakkevollveien, så man snakke med dem som blir berørte og næringslivet. Hvis det ender med at trafikken flytter seg fra Stakkevollveien til Dramsveien, så er jo ikke det en god løsning, sier Sollund.

Det ble likevel vedtatt at kommunen skal utrede konsekvensene av at Stakkevollveien blir enveiskjørt.

Vil komme i gang

Høyres Øyvind Hilmarsen mener kommunen likevel bør anlegge firefeltsvei på Stakkevollveien. Det fortalte han til Nordlys. Han stemte mot å redusere til tre felt i byutviklingskomiteen. Sollund mener det blir feil å bruke tiden på å krangle på akkurat dette.

– Det er ikke en omkamp vi ønsker. Vi ønsker å gjennomføre dette prosjektet. Vi ønsker å få opp tempoet så vi kommer videre og kan komme i gang med byggingen. Vi vil bare ha en løsning, sier Sollund.

Han har et ørlite håp om at Stakkevollveien kan bli en firefelts vei til slutt.

– Det er jo mange bygninger langs veien og i fremtiden kan det jo tenkes bygg flyttes. Dette er jo et område i transformasjon. Så kanskje det går an å utvide til fire felt på lang sikt.

Som et siste punkt ble det vedtatt at kommunen skal utrede mulighetene for å lage en sykkeltunnel over bakken langs Stakkevollveien.