Klager på vedtak om byggestopp i Robukta

Advokat mener formannskapsvedtak er i strid med Grunnloven.

STRID: Robukta AS og kommunen er uenige om bruken av Robukta-eiendommene. 

nyheter

Advokat Tomas Norager Haugan i Barents Advokat klager på vegne av Robukta AS på formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i Robukta. Vedtaket innebærer at hotellplanene stoppes.

LES OGSÅ: Vil kjøpe tilbake Robukta og nekte hotellutbygging (for abonnenter)

– Å rive vekk det økonomiske fundamentet som ligger i eierposisjonen til eiendommene ved at kommunen tvinger gjennom et erverv basert på den verdi eiendommene vil ha etter en mulig fremtidig omregulering til friområde, fremstår for vår klient som helt uakseptabelt og i strid både med vederlagsloven og Grunnloven paragraf 105, skriver advokaten i klagen.

LES OGSÅ: «Robukta – slik de fleste i befolkningen ser det»

Advokaten viser til ordføreren i forhandlinger med Robukta AS har forpliktet seg til ikke å treffe vedtak som innebærer bruk av tvang for å erverve eiendommene.

– Dette anføres å være et utsagn som er bindende for kommunen som sådan hvorpå et vedtak stridende mot dette også anføres å måtte medføre mislighold og ugyldighet, skriver Haugan i klagen.

LES OGSÅ: «Robukta må bevares. Da kan vi ikke bygge hotell.»