Moderne og fine busstopp skal få flere til å velge kollektivtrafikk

Fredag ble det nye busstoppet på Storelva offisielt åpnet. Nå ser både Statens vegvesen og Troms fylkestrafikk på mulighetene til å modernisere flere holdeplasser.

Toppmoderne: Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen ved Statens vegvesen, Ivar Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel, kontrollingeniør Karianne Heimdal og byggeleder Kristian Strøm i Statens vegvesen var strålende fornøyd med åpningen av den nye holdeplassen på Storelva. 

nyheter

I sommer har Statens vegvesen bygd ut pendlerparkering i Eidkjosen og jobbet med å utvide og modernisere holdeplassen på Storelva. Fredag markerte de åpningen av plassen, selv om et datavirusangrep har forsinket leveringen av busskurene til neste uke. Når busskurene kommer gjenstår det installering av et par lys før holdeplassen er helt ferdig.

– Mange synes sikkert dette er litt voldsomt, men jeg tror at en finere og mer moderne holdeplass gjør det mer fristende for folk å velge kollektivtrafikk. Man bør belønnes for å velge kollektivtrafikk, og det å ha en fin plass å vente på er et av de grepene, sier Rigmor Thorsteinsen, avdelingsdirektør ved Statens vegvesen.

Ny parkeringsplass

Den nye holdeplassen skal være utstyrt med nye og større busskur, en toppmoderne sanntidstavle som viser når bussene kommer og selve holdeplassen er utvidet for å gjøre det lettere for bussene å komme seg inn og ut.

Det er også laget en egen trasé for syklister. Prosjektet, som hører sammen med utvidelsen i Eidkjosen, kom inn under budsjett til 7,5 millioner kroner.

I tillegg oppdaget de under arbeidet at de sitter på overskuddsmasse fra prosjektet som veivesenet skal bruke til å lage enda flere pendlerparkeringsplasser.

– Det arbeidet starter vi med snart, og folk vil forhåpentlig kunne levne bilen sin her og ta bussen inn til byen allerede i løpet av høsten. Utfordringen ligger i å sørge for at de som benytter seg av pendlerparkeringene faktisk tar bussen videre. Det er noe vi ser på nå, sier Ivar Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel.

Giæverbukta neste

I løpet av de neste ukene vil moderniseringen av holdeplassene i Giæverbukta starte. Nå ser de også på mulighetene for å opprette pendlerparkeringer på fastlandet.

– Vi kommer ikke til å kunne sette opp disse sanntidstavlene på alle busstopp, men vi jobber med å forbedre de mest brukte holdeplassene. I Giæverbukta får man nå en ganske stor og moderne tavle, og nylig fikk vi opp en billettautomat. Vi ser også på området på fastlandet hvor det kan bli aktuelt å etablere pendlerparkeringer, sier Prestbakmo.