Tromsø kommune

Skal utrede skuterløyper

Kommunen skal utrede hvorvidt det er mulig å innføre løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter i Tromsø.

UTREDES: Nå skal det utredet om det er plass til å etablere skuterløyper i Tromsø kommune etter at byutviklingskomiteen åpnet for en kartlegging av mulige løypeområder. 

nyheter

Det vedtok byutviklingskomiteen torsdag.

– Vi vedtok det mot én stemme, forteller komitéleder Brage Larsen Sollund.

Innbyggerintitiativ

Det er et såkalt innbyggerinitiativ som ligger bak vedtaket i byutviklingskomiteen.

Tromsø og omegn scooterforening har samlet inn navnunderskrifter for å få en politisk behandling av saken.

– Det er veldig positivt at politikerne nå ser behovet for å få utredet saken, sier Jens Arne Hafeld, leder i scooterforeningen til iTromsø.

Mange skutere

Ifølge ham skulle det bare mangle at Norges tredje eller fjerde største scooterkommune har en egen skuterløype.

– Når det er så mange registrerte skutere i Tromsø er det helt tydelig et behov for løyper, sier Hafeld.

Utredning, ikke etablering

Brage Larsen Sollund er dog nøye med å understreke at det ikke er fattet vedtak om å etablere løyper, kun å utrede saken.

– Det er et spørsmål som engasjerer mange, og vi vil kunne ha en debatt som baserer seg på fakta og ikke bare på synsing, sier han.

Kartlegge

Det som rent konkret skal skje nå er at kommunen skal kartlegges for å finne ut om det er områder der skuterløyper ikke kommer i konflikt med andre interesser.

– Vi skal se på om det er reindrift eller sterke friluftsinteresser som vil bli lidende av skuterkjøring, sier han.

Skal kartlegge skredfare

Dessuten skal det kartlegges rasfare og andre naturforhold som kan legge begrensninger på skuterkjøring.

– Vi har ikke lovet at det skal komme skuterløyper, vi har sagt at vi skal utrede saken, sier Sollund.