Vil ikke ha for høye hus i sentrum – vil innføre maksgrense

Med fem mot fire stemmer vedtok byutviklingskomiteen å gå for makshøyde på bygninger i Tromsø sentrum.

HØYHUS: Sentrum Terasse i Vestregata skapte storm og initierte en heftig debatt om byggehøyde da det ble bygget på begynnelsen av 2000-tallet.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det var i forbindelse med debatten rundt sentrumsplanen at Høyres Gunnar Pedersen foreslo at det ska innføres maks-høyde for bygninger innenfor den definerte bykjernen.

– Jeg vil at kommunestyret skal vedta bestemmelser for hvordan man skal forholde seg til byggehøyde i sentrum, sier Pedersen til iTromsø.

Sterkere vern

Ifølge ham er det flere årsaker til at et «tak» vil være positivt.

– Dels fordi vi får et sterkere vern av områder med eldre bebyggelse enn vi har i dag, dels fordi vi får klarere retningslinjer for eksempelvis skyggelegging, sier Pedersen.

Høyrepolitikeren sier at et «tak» ikke vil være absolutt for hele byen. Enkelte områder som allerede i dag har høyhus vil være åpne for nye høye bygninger.

Kan bygge høyt enkelte steder

– Nede på Prostneset er det jo flere svært høye bygg. Der vil det være naturlig å tillate å bygge høyt, sier han.

Det er i gateløpene langs Storgata, Grønnegata og til dels Vestregata som han ønsker bestemmelser for hvor høyt man kan bygge.

– Klarere regler vil også være til gagn for utbyggere som da vil vite hva man har å forholde seg til, sier han.

VIL HA MAKSHØYDE: Høyres Gunnar Pedersen vil ha fastsatt en maksimal byggehøyde for hus i Tromsø sentrum. – Det er for at vi skal få et sterkere vern av eksisterende, eldre bebyggelse, sier han.   Foto: Ronald Johansen

Positivt også for utbyggere

I dag bruker gjerne utbyggere store pengebeløp på å lage planer og tegninger på prosjekter som de ikke vet skjebnen til.

– Har de tydelige retningslinjer å forholde seg til så sliper de å bruke unødvendige penger, sier Pedersen.

Leder i byutviklingskomiteen, Brage Larsen Sollund, stemte mot Pedersens benkeforslag.

Kan bli «minimumshøyde»

– Jeg frykter at maksimumsbestemmelser gjerne blir minimumsbestemmelser – det vil si at om vi tillater åtte etasjer i sentrum så vil alle kun bli bygget i åtte etasjer, sier han.

Istedenfor et generelt tak ønsker Sollund at hver enkelt prosjekt skal vurderes på selvstendig grunnlag.

– Vi skal være en levende og pulserende by – og vi kan ikke bare telle etasjer. Det kan se veldig annerledes ut fra bygg til bygg og plass til plass, sier han.

Håper på flertall

Gunnar Pedersen håper imidlertid at han skal få flertall for forslaget sitt når sentrumsplanen behandles i kommunestyret neste år.

– Flere av partiene har signalisert at man ønsker tydeligere retningslinjer for hvor høyt som det skal være lov å bygge i sentrum, sier Høyre-politikeren.