UiT-studenter blir boende i Nord-Norge

7 av 10 som studerer ved UiT blir værende i Nord-Norge etter endt utdanning.

BLIR I NORD-NORGE: 7 av 10 studenter ved UiT blir i Nord-Norge etter endt utdannelse.  Foto: Knut Jensen

nyheter

Flere av studentene som blir værende er fra Nord-Norge, men en del kommer også fra andre deler av landet. Dette viser årets Kandidatundersøkelse som utføres av UiT.

– 71 prosent av studentene ved UiT blir igjen i Nord-Norge etter utdannelsen, 64 prosent av disse kommer fra Nord-Norge. Det betyr at landsdelen har en nettoinnflytting på syv prosent, sier Ann-Katrine Johnsen, prosjektleder for Kandidatundersøkelsen 2017 og rådgiver på Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT, til universitetets nyhetsside.

Troms har en nettoinnflytting på 12 prosent.

Over halvparten av studentene får seg jobb før de er ferdige med studiene ved UiT, og etter tre måneder er åtte av ti i jobb. 48 prosent får jobb i Troms, 12 prosent i Nordland, og 11 prosent i Finnmark.