Slik skal Skatteetaten og veivesenet bekjempe sosial dumping og arbeidskriminalitet

Byggebransjen er ekstra utsatt for arbeidskriminalitet. Nå skal Skatteetaten samarbeide med en av landets største aktører for å få bukt med problemet.

UTSATT BRANSJE: Med en årsomsetning på omtrent 40 milliarder kroner er veivesenet utsatt for useriøse aktører. 

nyheter

Fredag 15. september undertegnet Skatteetaten og veivesenet en avtale. Gjennom informasjonsutveksling skal de nå avdekke og bekjempe arbeidskriminalitet og sosial dumping.

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen er veldig fornøyd med å ha fått på plass en slik avtale.

– Vi er veldig glad for å ha fått i gang en slik avtale nå. Vi har hatt masse kontakt med Skatteetaten, og dette virker bare positivt, sier hun.

FORNØYD: Bettina Sandvin i Statens vegvesen mener det ville vært naivt å tro at en så stor aktør innen byggebransjen ikke tiltrekker seg kriminalitet. Foto: Privat 

Sandvin kan ikke fortelle om noen konkrete hendelser som gjør at de nå inngår en slik avtale, men mener de ser behovet.

– Vi har ikke avdekket mye kriminalitet hittil, men vi vet at det finnes i bransjen. Veivesenet omsetter for cirka 40 milliarder kroner hvert år. Det ville vært naivt å tro at sånne summer ikke tiltrekker seg miljøer vi ikke vil ha her.

Sikrer kontrakter

Veivesenet ønsker å sikre at alle deres samarbeidspartnere er seriøse.

– Denne avtalen går ut på at vi kan be Skatteetaten om informasjon om leverandører og personer på vårt anlegg. Dette er taushetsbelagt informasjon som vi nå får tilgang til for å sikre at alle lover og regler opprettholdes, sier Sandvin.

Ernst Larsen i Skatteetaten forteller at de har avdekket mye arbeidskriminalitet i bransjen tidligere.

– Det er en utsatt bransje. Når veivesenet utlyser nye anbud innhenter vi det som vanligvis vil være taushetsbelagte opplysninger for å bekrefte for veivesenet at alle deres samarbeidspartnere er seriøse.

Skatteetaten vil også bidra med opplæring av ansatte i Statens vegvesen som en del av avtalen.

AVTALE: Her signerer veidirektør Terje Moe Gustavsen og direktør Øivind Strømme i Skatteetatens regionavdeling en samarbeidsavtale. Foto: Kjell Bjørn Vinje/Statens vegvesen 

Muligheter for mindre bedrifter

Larsen forteller at det først og fremst er de største utbyggerne og entreprenørene som kan inngå en slik avtale.

– Det finnes likevel andre arbeidsavtaler mellom små bedrifter for å kontrollere at alle man samarbeider med er seriøse og lovlydige. Dette er noe vi oppfordrer alle bedrifter, og også kommuner til å gjøre, avslutter han.