Kom inn på Sametinget etter valgdrama: – Der det er innflytelse skal LO være

Synnøve Søndergaard skal være en pådriver for et samisk møtested i Tromsø når hun nå blir sametingspolitiker for Arbeiderpartiet. Hun vil også kjempe for typiske LO-saker som næringspolitikk.

VALGDRAMA: Synnøve Søndergaard (Ap) fikk med få stemmers overvekt det siste mandatet fra Gáisi valgkrets. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Det gikk veien for Søndergaard etter en jevn telling med Frps kandidat fra Gáisi valgkrets som Tromsø tilhører.

Selv om hun ikke anser seg som en typisk enkeltsakspolitiker, står et samisk møtested hennes hjerte nært og vil dermed være noe hun ønsker å kjempe for når hun kom inn som én av to representanter fra Ap i vår valgkrets.

– Skal man bruke språket, må man ha et sted å komme sammen. Til eksempel var det bondeungdomslag overalt før. Sannsynligheten taler ikke for at Arbeiderpartiet blir den del av sametingsrådet denne gang, men jeg ser ikke for meg at et samisk møtested i Tromsø skal møte motstand hos de andre partiene, sier Søndergaard.

– Har LO-ledelsens støtte

Søndergaard er til daglig distriktssekretær for LO i Troms. Den jobben vil hun etter alle solemerker ha fremover også.

– Sametinget vil ikke direkte påvirke jobben jeg gjør for LO, sier hun, og bedyrer at hun har LO-ledelsens støtte også på Sametinget.

– Det er klart at én av grunnene til at jeg hadde stor støtte i LOs ledelse var at Sametinget er et viktig, nasjonalt organ. Det har avgjørende myndighet og innflytelse på det som er viktig for oss – å utvikle nye og eksisterende næringer. Både den forrige LO-ledelsen og den nåværende har ment at der det er innflytelse skal LO være.

– Er du LOs representant på Sametinget?

– Nei, men jeg har jo mange roller, og har drevet med politikk siden jeg var 14–15 år. Det klarer man aldri å legge av seg, sier Søndergaard.

– Trenger samisk ungdom i bergverk

Reindriftsnæringen er en tradisjonsbærer for den samiske befolkningen. Søndergaard mener Sametinget bør jobbe for ungdom som skal inn i andre næringer også.

– Selv om reindriftsnæringen er ryggmargen og kanskje livsnerven i den samiske befolkningen, vil den store majoriteten av samisk ungdom gå inn i andre næringer. Mange tar høyere utdanning. De må ha et arbeid, også utenfor forvaltningen. Noen må inn i andre næringer, sier Søndergaard, og ramser opp ulike næringer som samisk ungdom kan gå inn i, inkludert bergverksindustrien.

Saken om sjødeponi i Repparfjorden for kobbergruvene selskapet Nussir har vært en viktig sak for Sametinget og befolkningen i Finnmark spesielt.

– Hvordan stiller du deg til sjødeponi-saken?

– Jeg har ikke satt meg inn i noen enkeltsaker foreløpig. Det skal jeg bruke perioden jeg nå går inn i til å gjøre. Dersom partiet har tatt et standpunkt i saken, vil jeg følge det, sier Søndergaard.

For ordens skyld har Aps sametingsgruppe tatt et standpunkt mot gruvedrift og sjødeponi, men det er uenighet innad i gruppen.