Nå får Vitensenteret mer penger: – Vi har et enormt behov for kunnskap

Det kommunale tilskuddet til Vitensenteret øker med 300.000 kroner neste år. Pengene betyr at enda flere lærere og elever får nyte godt at undervisningstilbudet i naturvitenskap og teknologi.

MER PENGER: Kommunen øker tilskuddet til Vitensenteret med 300.000 kroner i året. Jens Ingvald Olsen (fra venstre), Elin Jørgensen og Tove Marienborg foran 10.-klassinger fra Kroken som har høyttalerbygging på timeplanen på Vitensenteret. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

I forbindelse med 2018-budsjettet har samarbeidspartiene blitt enige om å øke det kommunale tilskuddet til Vitensenteret fra 500.000 kroner til 800.000 kroner. Direktøren setter pris på at de nå får mer i driftsmidler.

«Alt flyter nordover»

– Det er vertskommuner til landets vitensentre som går inn med betydelig mer midler, men jeg er fornøyd med økningen. Den betyr at enda flere elever kan få et godt tilbud på Vitensenteret, sier direktør Tove Marienborg ved Vitensenteret.

Gruppeleder Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener Vitensenteret har en viktig rolle i formidling av kunnskap til både barnehager og skoler om hva som skjer i Arktis. Han viser blant annet til fokuset på plastforsøplingen langs kysten.

– En viktig grunn fra vår side for å øke det kommunale tilskuddet er det enormt store behovet for kunnskapen Vitensenteret formidler. Den greske filosofen Heraklit sa at «alt flyter». Når vi ser i fjæra i nord virker det som om at «alt flyter nordover». Det er fokus på forurensing i sjøen og skjærgården, sier Olsen og viser fram mobilbilder han nylig tok i Finnmark, for å illustrere forsøplingen som skjer langs kysten.

Deltok på budsjetthøring

Leder i oppvekstkomiteen og styreleder i Vitensenteret, Elin Jørgensen (Rødt), mener også budsjettøkningen er viktig.

– Det er gull verdt for både unger og ungdommer i barnehager og skoler.

Vitensenteret har fått en halv million kroner i året de to siste årene, etter at det forrige byrådet reduserte det til en kvart million kroner. I begynnelsen av september benyttet Vitensenter-direktøren seg av muligheten til å påvirke den kommunale budsjettprosessen.

– Jeg var en av få som benyttet meg av tilbudet om å delta på budsjetthøringen og komme med innspill. Vi har stort fokus på barnehager. Vi blir ringt opp fra lærere som ber om kursing i matematikk og naturfag, sier Marienborg.

Involvering og innspill

Ifølge Jens Ingvald Olsen innførte samarbeidspartiene Ap, SV og Rødt budsjetthøring for to år siden. Selv om store deler av budsjettet er bundet opp, mener han det finnes et visst handlingsrom for politiske beslutninger på områder de mener er viktige.

– Vi vet det kommer økonomisk overraskelser, men vi mener det er forsvarlig å ha 92 millioner kroner på disposisjonsfondet. Det er viktig for oss å involvere folk og organisasjoner det er viktig å satse på. Budsjetthøring gir oss viktig involvering og innspill når vi skal vedta budsjettet, sier Olsen.