Tellefeil førte til at Ap fikk for mange stemmer i Tromsø

Da fylkesvalgstyret gikk gjennom stemmesedlene fra Tromsø kommune, oppdaget de en større feil.

OPPDAGET FEIL: Fylkesvalgsstyret oppdaget en større feil i opptellingen fra Tromsø kommune da de i forrige uke gikk gjennom alle stemmesedlene fra Troms. Foto: Trond Tomassen 

nyheter

I forrige uke gikk de valgansvarlige i Troms fylkeskommune gjennom samtlige stemmesedler fra kommunene i fylket for å dobbeltsjekke resultatene. Da ble det oppdaget en større feil i stemmesedlene fra Tromsø.

– I år er det foretatt tre tellinger. Først en manuell opptelling i valgkretsen, deretter registreres stemmene elektronisk av kommunenes valgansvarlige, for så å sendes til oss for sjekk, forteller leder av fylkesvalgstyret, Torbjørn Bongo.

I 99,9 prosent av alle tilfellene, stemmer opptellingene overens.

– Men i år ble det oppdaget en større feil i Tromsø. I Kvaløysletta valgkrets hadde Arbeiderpartiet fått 133 stemmer for mye. Vi justerte det ned, sier Bongo.

Har redegjort for feilen

Ifølge valgstyrelederen stemte den manuelle opptellingen fra kretsen med fylkes opptelling.

– Det har altså skjedd en feil på kommunenivå, forklarer han.

Den elektroniske opptellingen i kommunen viste 656 stemmer til Ap i kretsen, mens både den manuelle opptellingen og fylkes opptelling viste 523 stemmer.

– Vi har fått ei plausibel forklaring fra kommunen på hva som har skjedd. Det forholdsvis store avviket skyldes sannsynligvis en operatørfeil i det elektroniske systemet, sier han.

– Menneskelig feil

Det bekrefter valgansvarlig i Tromsø kommune, Marlene Uvsløkk.

– En menneskelig feil førte til at 133 Ap-stemmer rett og slett ble feilregistrert, sier hun.

Kommunen har redegjort for feilen overfor fylkesvalgstyret i en e-post.

Ifølge Uvsløkk ble det også reist spørsmål ved opptellingen fra Kvaløysletta under kommunens kontrolltelling.

– Det ble konkludert med at det kanskje var gjort en feil under skanningen av stemmesedler og duplikatkontrollen, sier hun.

Avviket i antall stemmer får ingen konsekvenser for valget.