Tunnelåpning forsinket med en måned

Kvalsundtunnelen mellom Kvaløya og Ringvassøya åpner trolig i slutten av måneden.

KOLONNE: Geir Hansen i Nokas er med på å dirigere trafikken under Kvalsundet for veivesenet fram mot månedsskiftet. Foto: Thor Anders Angelsen 

nyheter

I sommer har det pågått vedlikehold som har gitt kolonnekjøring med følgebil gjennom tunnelen. Etter den opprinnelige planen skulle arbeidet vært ferdigstilt 25. august, men det pågår ennå utbedringer.

– Hver gang det gjøres arbeid i undersjøisk tunnel skal det benyttes følgebil. Forhåpentligvis vil tunnelen være helt åpen og arbeidene ferdige i slutten av måneden, sier Steinar Larsen, byggeleder i Statens vegvesen.

Bytter vannpumper

Oppdraget var i utgangspunktet å bytte ut vannpumpesystemet i tunnelen. Det ble også klart at veivesenet måtte lage et traforom for strømtilførsel.

– Pumpesystemet ble ferdig 1. september. Endringer i forskriften gjorde det nødvendig å bygge et eget rom for en trafo som til nå har stått i en konteiner. Det er den vi jobber med nå, sier Larsen.

Totalkostnaden på prosjektet er rundt 30 millioner kroner. Bilister vil neppe merke særlig forskjell i etter at vedlikeholdet er ferdig.