Reiseliv:

Vil utvide Amalie hotell

Eierne av Amalie Hotell i Sjøgata vil kjøpe luftrommet over Kaigata bak dagens hotell for å kunne utvide hotellet.

PLANSKISSE: Slik ser eierne for seg at det nye Amalie hotell skal se ut (det hvite bygget i midten). Til venstre ser man Radisson Blu, og til Høyre ser man Nordnorsk Kunstmuseum og den gamle hotelldelen. 

VIL UTVIDE: Amalie hotell i Sjøgata skal bli nesten dobbelt så stort dersom eierne får som de vil. I et brev til kommunen fremmer de et ønske om å få kjøpe kommunalt luftrom. 

nyheter

Det fremgår av et brev som er sendt til Byutvikling i kommunen av representant for eierne, Solligården Eiendomsutvikling.

Vil ha møte med kommunen

I brevet ønsker daglig leder Jørgen Drangfelt å komme i dialog med ledelsen i administrasjonen for å drøfte videre fremdrift i planarbeidet.

Ifølge Drangfelt så er planene relativt omfattende, men de er samtidig møtt med positive tilbakemeldinger fra saksbehandlerne i kommunen som har hatt planene til behandling.

Vil kjøpe luftrommet

Det som er noe spesielt med henvendelsen til kommunen er at utbyggerne ønsker å komme i dialog om å få kjøpe luftrommet over den kommunale veien Kaigata med tilhørende fortau.

Utbyggingsplanene legger nemlig opp til at gateplanet – med parkeringer og fortau – skal få være upåvirket, mens selve utbyggingen av hotellet vil foregå som en forlengelse av gatenivået i Sjøgata – cirka fem meter over Kaigata.

Ti etasjer høyt

– Vi ønsker derfor å komme i dialog med kommunen om opsjon på kjøp av volumet over fortauet/parkeringsplassene dersom reguleringsprosessen fører fram, skriver Drangfelt i brevet.

Dersom utbyggerne får gehør for sine planer vil det nye Amalie hotell få til sammen ti etasjer ut mot Tromsøysundet og ni etasjer mot Sjøgata. Det betyr i praksis at mønehøyden på hotellet vil ligge i samme nivå som hos naboen Radisson Blu.

Vil la kommunen tenke

Utbygger vil altså gjerne ha et møte med kommunen om saken, men er også villig til å vente til det passer for Byutvikling.

– Antar at det kan være hensiktsmessig å møtes når dere har fått sett litt på disse planene, men dersom det er behov for ytterligere tegninger eller beskrivelser er det bare å gi meg beskjed, avslutter Drangfelt brevet.