Reiseliv:

Vil utvide Amalie hotell

Eierne av Amalie Hotell i Sjøgata vil kjøpe luftrommet over Kaigata bak dagens hotell for å kunne utvide hotellet.

PLANSKISSE: Slik ser eierne for seg at det nye Amalie hotell skal se ut (det hvite bygget i midten). Til venstre ser man Radisson Blu, og til Høyre ser man Nordnorsk Kunstmuseum og den gamle hotelldelen. 

VIL UTVIDE: Amalie hotell i Sjøgata skal bli nesten dobbelt så stort dersom eierne får som de vil. I et brev til kommunen fremmer de et ønske om å få kjøpe kommunalt luftrom.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det fremgår av et brev som er sendt til Byutvikling i kommunen av representant for eierne, Solligården Eiendomsutvikling.

Vil ha møte med kommunen

I brevet ønsker daglig leder Jørgen Drangfelt å komme i dialog med ledelsen i administrasjonen for å drøfte videre fremdrift i planarbeidet.

Ifølge Drangfelt så er planene relativt omfattende, men de er samtidig møtt med positive tilbakemeldinger fra saksbehandlerne i kommunen som har hatt planene til behandling.

Vil kjøpe luftrommet

Det som er noe spesielt med henvendelsen til kommunen er at utbyggerne ønsker å komme i dialog om å få kjøpe luftrommet over den kommunale veien Kaigata med tilhørende fortau.

Utbyggingsplanene legger nemlig opp til at gateplanet – med parkeringer og fortau – skal få være upåvirket, mens selve utbyggingen av hotellet vil foregå som en forlengelse av gatenivået i Sjøgata – cirka fem meter over Kaigata.

Ti etasjer høyt

– Vi ønsker derfor å komme i dialog med kommunen om opsjon på kjøp av volumet over fortauet/parkeringsplassene dersom reguleringsprosessen fører fram, skriver Drangfelt i brevet.

Dersom utbyggerne får gehør for sine planer vil det nye Amalie hotell få til sammen ti etasjer ut mot Tromsøysundet og ni etasjer mot Sjøgata. Det betyr i praksis at mønehøyden på hotellet vil ligge i samme nivå som hos naboen Radisson Blu.

Vil la kommunen tenke

Utbygger vil altså gjerne ha et møte med kommunen om saken, men er også villig til å vente til det passer for Byutvikling.

– Antar at det kan være hensiktsmessig å møtes når dere har fått sett litt på disse planene, men dersom det er behov for ytterligere tegninger eller beskrivelser er det bare å gi meg beskjed, avslutter Drangfelt brevet.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter