Kommunen gir årlig finansiering til matsentralen

Tromsø kommune har i sitt budsjett for 2018–2021 lagt inn 300.000 kroner per år til matsentralen.

BESØK: Ellen Johnsen er frivillig hos Matsentralen og Anne Elisabeth Hafstad er prosjektarbeider. Her er de sammen med ordfører Kristin Røymo og Ap-politiker Brage Larsen Sollund, som er styremedlem i Matsentralen. 8Foto: Robert Greiner/Tromsø kommune 

nyheter

Daglig leder i Matsentralen, Geir Arne Skogeng Nordstrand, er glad for midlene.

– Dette er helt fantastisk. Det er kjempebra å bli anerkjent for det arbeidet vi legger ned for byens befolkning, og særlig de som ikke har det aller best. Samtidig er dette en dugnad. Vi har både frivillige, det offentlige og private næringslivet i samhandling. Nå jobber vi for å gjøre Matsentralen bærekraftig, sier han.

Utjevner forskjeller

Ordfører Kristin Røymo er klar på at dette er noe kommunen ønsker å bruke penger på.

– Tromsø matsentral har et tilbud som bidrar til å utjevne de sosiale forskjellene i Tromsø. Det skal vi i kommunen være med på. Matsentralen gjør at familier med tøffe liv slipper å være sulten, og det skal vi støtte.

Røymo forteller at kommunen nå også jobber for å sikre et permanent kjøkken med fryse- og kjølekapasitet til Matsentralen.

Utgifter

I søknaden til kommunen skriver Nordstrand at de trenger driftsinntekter for å dekke utgifter knyttet til lønn, distribusjon og lokaler.

Matsentralen har inngått et samarbeid med Coop Nord og Norgesgruppen for å redusere matsvinn, og har så lenge de har eksistert delt ut 41 tonn mat. Bergens-filantropen Trond Mohn bidrar med husleiekostnadene matsentralen har hos Alfheim arena.