Føler seg ekskludert fra Tromsø sentrum

Norges Handikapforbund Tromsø klager til kommunen på at 32 p-plasser for funksjonshemmede er fjernet siden 1990.

Illustrasjonsfoto  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Det er dessverre blitt slik at sentrum er ekskluderende for personer med funksjonshemninger, noe en inkluderende by som Tromsø ikke kan være tjent med, skriver styreleder Åge Bjerkmo.

Det er handikapforbundet som har funnet ut at 32 parkeringsplasser er borte, 18 av disse (60 prosent) de siste syv årene. Det har blitt tre nye p-plasser på 27 år.

– Dette veier på ingen måte opp for alle dem som er blitt borte. Parkeringssituasjonen. slik den er i dag, stenger ute mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det gjør at de ikke får et fullverdig og likestilt liv på lik linje med andre borgere her i Tromsø, heter det.

Nå håper handikapforbundet å få tilbakeført offentlige HC-parkeringsplasser, spesielt i nærheten av The Edge, Driv, Strandtorget, Stortorget, Storgata og Grønnegata.

– Behovet for flere parkeringsplasser er akutt, skriver styrelederen.