Stiller spørsmål ved denne fasadeutformingen i sentrum

Fasaden på nyrenoverte Storgata 93A faller ikke helt i smak i kommunen.
nyheter

– Vi er bekymret for at valg av materialer og utførelse av fasaden ikke samsvarer med reguleringsplanens krav til bevaring av bygningen, og sentrumsplanens føringer om at fasader skal tilbakeføres til tidligere dokumenterbar utførelse, skriver konstituert byggesakssjef Sissel Henriksen til Totalrenovering AS.


Totalrenovering skal flytte – nå får de nye lokalene seg et skikkelig ansiktsløft

I sommer tok Totalrenovering AS over Terminalgata 44–70 i Breivika. Nå skal de totalrenovere bygget og bruke det som hovedkvarter.


Kommunen tar forbehold om at ikke alle detaljene er på plass ennå, men etter en befaring av byggets fasade, mener kommunen at detaljene har fått et «påsatt» utseende. I brevet lister de opp flere fravik i fasaden.

Nå bes Totalrenovering redegjøre nærmere for hva som har skjedd.

– Hvilke vurderinger ligger bak utformingen av fasaden slik den er prosjektert og godkjent? Hvilke bilder har dere brukt som grunnlag for de valg dere har tatt? Vil det være avvik mellom godkjente fasadetegninger og den ferdige fasaden? Dersom det vil det, ber vi dere redegjøre for disse, skriver kommunen i brevet.


Her har de planer for nok et nybygg i sør-sentrum

Arkitektkontoret Niels Torp skal forvandle det gamle huset i Strandgata 20 til et moderne sentrumsbygg.