– Ser ingen grunn til at rådhusansatte skal få sponset kantinemat av skattebetalerne

Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre foreslår å fjerne driftstilskuddet til kantina på rådhuset med 400.000 kroner.

MOT KANTINETILSKUDD: Helga Marie Bjerke (Krf), Marlene Bråthen (Sp) og Jonas Stein (V) ønsker ikke at kantina på rådhuset skal få driftsstøtte av Tromsø kommune.   Foto: Thor Anders Angelsen

nyheter

- Vi ser ingen grunn til at ansatte på rådhuset skal få sponset kantinemat av skattebetalerne.

Det sier Jonas Stein (V), Marlene Bråthen (Sp) og Helga Marie Bjerke (Krf).

Tirsdag formiddag har sentrumspartiene lagt fram sitt forslag til budsjett for 2018.

I deres budsjett er ikke rådhuskantina prioriert.

De tre partiene foreslår å fjerne driftstilskuddet til kantina med 400.000 kroner, som tilsvarer underskuddet i kantinedriften. Rådhusets ansatte får dermed indirekte sponset en del av prisen de betaler for maten av skattebetalerne. 

På pressekonferansen kom det også fram at de i tillegg ønsker å senke eiendomsskatten for de billigste boligene.

Allerede i 2015, da Jonas Stein var byråd for finans, ønsket byrådet å privatisere kantinedriften og driften for rådhuskantina ble lagt ut på anbud.

– Det er ikke en prioritert oppgave for kommunen å drive med kantinedrift, sa Stein til iTromsø den gang.

Tidligere har Høyre presentert sitt forslag til alternativt budsjett. De skal spare 90 millioner på å konkurranseutsette og vil i tillegg kutte eiendomsskatten med 35 prosent.

Like før valgdagen gikk Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti ut og sa at de kommer til å senke eiendomsskatten fra nyttår.

Kantina drives av kommunen. Dersom skattebetalerne ikke skal dekke det som har blitt et årlig underskudd i driften, vil det få konsekvenser. Under pressekonferansen gikk ingen av sentrumspartiene inn på hva det blir.

– Dersom de ikke klarer å drive kantina lønnsomt, må de se på driften, slik alle andre må, slo Jonas Stein (V) og Helga Marie Bjerke (KrF) fast.