Disse stedene egner seg best til å bygge lekeplass

Kommunen har kartlagt de mest egnede stedene i sentrum der man kan bygge nye lekeplasser – eller oppgradere de som allerede er der.

LEKEPLASSKART: Dette er resultatet av kartleggingen som er gjort over mulige lekeplasser i sentrum. 

nyheter

De siste ukene har debatten gått varm om mangelen på gode og attraktive lekeplasser i sentrum – og iTromsø har blant annet skrevet om foreldreoppropet for nye lekeplasser for de minste barna.

Audun Haugan, prosjektleder for Sentrumsplanen i kommunen, sier at oppropet er positivt, og at kommunen vil prøve å svare til kravene på best mulig måte.

Må bruke pengene smart

– Men det er viktig at vi ser på hva vi har, slik at vi bruker våre begrensede ressurser på smartest mulig måte, sier Haugan.

Derfor har man gjennomført en "vareopptelling" av lekeplasser som allerede finnes, sjekket statusen på disse – og man har også bokstavelig talt gått rundt og spanet etter nye lekeplass-lokasjoner.

KARTLEGGER: Audun Haugan, prosjektleder for Sentrumsplanen, og Signe Rudå, prosjektmedarbeider, forteller at kommunen har kartlagt mulige lekeplasser i kommunen. Foto: Christer Pedersen 

Kartlegging

– Vi har sett på steder som har potensial, men der forutsetningene kanskje ikke er optimalt utnyttet, sier Signe Rudå, prosjektmedarbeider.

Det er hun som har stått for den konkrete kartleggingen av lekeplasser i sentrum.

Hun trekker fra Strandtorget som et sted der de naturgitte forutsetningene er optimale, men der resultatet er noe stakkarslig.

– Det er et område med mye folk, det er sol nesten hele døgnet og det ligger i et område som folk søker seg til med kafeer og butikker, sier hun.

Vil ha trygge lekeplasser

Derfor er det synd at lekeplassen ikke står i stil.

– Det er en lekeplass som kan være direkte farlig for de minste barna, sier hun.

DÅRLIG UTNYTTET: Like ved rådhuset, på Jonas Steens plass, finner vi en liten lekeplass der brukspotensialet er dårlig utnyttet. Foto: Christer Pedersen 

Det er viktig at lekeplassene er trygge både for barn og foreldre, sier hun – og det er et kriterium som har vært viktig når hun har gjennomført kartleggingen.

Til grunn har hun hatt den nylig vedtatte strategien for uterom – der en rekke viktige uterom er plottet inn.

– Dessuten så har jeg prøvd å finne nye steder som kan brukes til lekeplasser. "Skjulte perler" kan du si, sier hun.

Liste på steder

Kartleggingen har resultert i en liste på i underkant av 20 steder fra Strandkanten i sør til Skriverplassen i nord.

Det er imidlertid ikke bare det fysiske miljøet eller de fysiske omgivelsene som er kartlagt.

– Jeg har også analysert dagens bruk og trafikk gjennom området, og jeg har prøvd å analysere hvordan de ville bli brukt i fremtiden, sier hun.

Det er vel så viktig som å finne de best egnede stedene ut fra hvordan de fysisk er tilgjengelig.

LEKE? Dette er det eneste lekeapparatet som er utplassert på Jonas Steens plass – en fjær-frosk som ikke er særlig hardt forankret i bakken. Foto: Christer Pedersen 

Må gjøre dem attraktive

– Om det ikke blir attraktivt å søke dem opp så er det bortkastede penger å etablere noe der, sier Rudå.

Ifølge Audun Haugan er det også viktig å skille på lekeplasser som er tiltenkt barn som er på besøk i byen – og barn som bor i sentrum.

– For å lokke noen til sentrum må vi tenke oss noe som en attraksjon, mens for dem som bor i byen er det viktigere med en "hverdagslekeplass", sier han.

Arktiske lekeplasser

En forseggjort lekeplass kan også være en attraksjon for andre.

Rudå og Haugan ser for seg at en lekeplasstrategi kan bli brukt som en del i arbeidet med å definere Tromsø som arktisk hovedstad.

– Vi må tenke på forutsetningene vi har, blant annet klima. Kanskje skal vi tenke innendørslekeplasser på sikt, sier Haugan.

– Kunst kan også være en del av en lekeplass. Man kan bruke kunst som sklier, hinderbaner eller som huler – det er mulig å tenke annerledes og være kreativ når vi planlegger lekeplasser i et større perspektiv, sier Rudå.

Inviterer til samarbeid

Derfor er det viktig å involvere flere i den videre prosessen med å etablere lekeplasser.

– Vi vil søke samarbeid med næringsliv, sentrumsforeningen og boligområder for å få til best mulig uterom, sier han.

Rudå vil også ha mest mulig innspill og samspill rundt etableringen av lekeplasser.

– Jeg vil invitere skoleelever til å delta i prosjektet ved å be dem tegne sin drømmelekeplass. Jeg har også lyst til å få med ungdomsrådet i arbeidet, det er viktig å høre også hva ungdommer mener om bruken av uterom i sentrum, sier hun.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter