Sp, KrF og V vil senke eiendomsskatten for de billigste boligene

Senking av eiendomsskatt virker å være den store budsjett-slageren i høst, også sentrumspartiene vil være med på notene.

Sandra Borch og Jonas Stein (V).  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presenterte i formiddag et felles forslag til kommunebudsjett for 2018.

En av hovedsakene partiene selv trekker fram er en reduksjon i eiendomsskatt. Alle som betaler eiendomsskatt i dag vil med deres forslag være garantert 400 kroner i reduksjon i bunnfradraget.

Samtidig vil det være en reduksjon i promillen.

Ned med 43 mill.

Sentrumspartiene foreslår å sette eiendomsskatten til 4 promille og 7 promille for andre eiendommer. Den totale reduksjonen blir da på 43 millioner kroner.

– Vi kommer heller ikke til å legge til grunn 10 prosent prisstigning når vi vet at realiteten kanskje er en liten prisnedgang, sier Stein.

LES OGSÅ: Høyre foreslår å kutte eiendomsskatten med 35 prosent (for abonnenter)

Venstre-representanten trekker fram et eksempel med dem som betaler 8.000 kroner i eiendomsskatt i året, som med sentrumspartienes budsjett vil få en netto skattelettelse på 2.000 kroner. Dersom du betaler 4.000 kroner vil skatten reduseres til 2.800 kroner, noe som er en prosentvis større reduksjon enn ved det første tilfellet.

– Poenget er å gi dem som har minst det prosentvis største fradraget, i motsetning til Arbeiderpartiets forslag der de som har den mest verdifulle boligen også får den største reduksjonen, poengterer Venstres Jonas Stein.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: «Når gaven blir så ynkelig at den oppfattes som hån»

Verner om distriktene

Budsjettforslaget for 2018 er Sandra Borch (Sp) sitt farvel med kommunestyret i Tromsø for denne gangen. I høst trer hun inn blant de folkevalgte på Stortinget. Borch har likevel vært sentral i utformingen av det felles budsjettforslaget, der hun trekker fram et viktig punkt for Senterpartiet.

– Det viktigste for oss har vært å få en klar distriktsprofil på budsjettet, sier Borch.

LES OGSÅ: «Kan eiendomsskatten økes, så blir den økt. Det viser historien»

Det mener hun partiet oppnår ved å legge verne om viktige kommunale tjenester i Bygde-Tromsø.

– Vi vil beholde sykehjemsplassene i Lakselvbukt og på Sjursnes, samt å verne om distriktsbarnehager. Det er i distriktene verdiene skapes, om det er i form av fiskeri, havbruk og turisme. Å ha tjenester i nærheten til områdene som driver med verdiskapning er dermed en viktig sak for Sp, sier Borch.

Fortsatt drift av 4H-gården på Holt er også noe partiet har jobbet for å få inn i neste års alternative budsjett.

NB! Budsjettet for 2018 vedtas av flertallet i kommunestyret. Det vil si at budsjettet som Ap, SV og Rødt blir enige om, vil bli vedtatt.