Skolebudsjettet skulle kuttes med 13,7 mill. – det vil ikke politikerne gå med på

Kommunestyret behandler nå budsjettet for 2018.

KUTTER KUTT: Jarle Heitmann presenterte onsdag samarbeidspartienes budsjettforslag for kommunestyret. Foto: Lars Johnsen 

nyheter

I forslaget til budsjett for 2018 og økonomiplan for de neste fire årene, ønsket kommuneadministrasjonen å kutte 13,7 millioner kroner i skolerammen, samt legge ned barnehagene i Tromvik, Kattfjord og på Vengsøya.

Samarbeidspartiene – Ap, SV og Rødt – ønsker imidlertid å skrape kuttene. De vil heller øke skole- og barnehagerammene med 5,3 millioner kroner. Noe som inkluderer å opprettholde tilbudet ved barnehager der hvor det er ti eller færre barn.

Etter alle solemerker vil flertallet i kommunestyret vedta budsjettforslaget til Ap, SV og Rødt i løpet av kommunestyremøtet onsdag.

Gikk til valg på flere lærere

– Det viktigste grepet vi gjør er å styrke skole- og barnehagerammene med til sammen 19 millioner kroner sammenlignet med administrasjonssjefens forslag, samt forsterke kulturpolitikken. Vi mener det er avgjørende å fortsette satsningen på barn og unge, som er vår viktigste framtidsressurs, sa Aps Jarle Heitmann da kommunestyret onsdag startet behandlingen av administrasjonens budsjettforslag.

Da administrasjonen la fram sitt budsjettforslag, gikk Ingrid Marie Kielland (SV) ut og konstaterte at posisjonspartiene gikk til valg på å øke antallet lærere og satse på tidlig innsats i skolene.

– Det er ikke i samsvar med kuttene som er foreslått, sa hun.

Beinharde prioriteringer

Ifølge administrasjonssjef Britt Elin Steinveg lå beinharde prioriteringer til grunn for kuttforslaget. Kommunestyret har vedtatt at det skal budsjetteres med et netto driftsresultat på 2,5 prosent av brutto driftsinntekter fra og med budsjettåret 2019.

Det betyr i klartekst at samarbeidspartiene er nødt til å kutte i andre poster for å styrke skolene.

Mindre penger i fond

For å finansiere budsjettendringer har derfor partiene valgt å redusere innskuddene til kommunens disposisjonsfond med 34,1 millioner kroner i 2018, 37,1 millioner i 2019, 39,8 millioner i 2020 og 39,1 millioner i 2021.

– Vi konstaterer at vi etter 2014 har klart å oppnå positive driftsresultater og at kommunen har klart å bygge opp et disposisjonsfond på 250 millioner kroner. Det gir oss handlingsrom og sikkerhet, sa Heitmann, og fortsatte:

– Vi ønsker å sikre den økonomiske kontrollen videre, men vi kan slippe litt opp på bremsa.

Øker promillesatsen for bolig

Det bruker Heitmann i tillegg som argument for å starte reduksjonen av eiendomsskatten. I 2018 ønsker partiene å sette ned promillesatsen på boliger fra fem til fire promille. Det gir et skattelette på 29,5 millioner kroner.

Samtidig kontorjusteres beregningsgrunnlaget med 10 prosent slik at inntektene økes med 24,5 millioner kroner, noe som gir et netto skattelette på 5 millioner kroner.

- Vi mener bestemt at det ikke er forsvarlig å bruke mer av disposisjonsfondet i denne omgangen til å kutte eiendomsskatten ytterliggere. Derfor har vi i vårt forslag forutsatt at vi skal sette av minimum 90 millioner kroner på fondet også i 2018, forklarte Heitmann.

Dette falt ikke i god jord hos opposisjonen. I fjor justerte posisjonspartiene opp promillesatsene med syv prosent.

– Mener virkelig Heitmann at boligprisen har steget med 10 prosent det siste året, spurte Jonas Stein (V) fra talerstolen.

Siden Ap, SV og Rødt tok over makta i kommunen, har eiendomsskatten økt med nærmere 70 prosent.