Forventer merforbruk i kommunen på 61,9 millioner kroner

Onsdag leverte kommuneadministrasjonen økonomirapport 2 til politisk behandling.

MERFORBRUK: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg opplyser at kommunen styrer mot gigantsmell.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Rapporten viser et forventet netto merforbruk på 61,9 millioner kroner for 2017.  I likhet med økonomirapporten for første halvår, viser den nye rapporten at kommunen har betydelige utfordringer knyttet til dirftsnivå og merforbruk.

– Driftsnivået er for høyt. Tromsø kommune leverer komplekse tjenester, derfor tar omstilling tid. Vi skal både redusere driftsnivået og samtidig levere gode og forsvarlige tjenester. Jeg vet at alle våre ansatte hver dag jobber med tiltak som gir resultater på både kort og lang sikt, sier Steinveg.

Størst merforbruk i helse og omsorg

Den største overforbruket er fremdeles knyttet til avdeling for helse og omsorg, som ligger an til et merforbruk på 99,8 millioner kroner over budsjett.

Dette er omtrent på nivå med samme periode i fjor. Det er i år vedtatt et toårig utviklingsprogram i sektoren, der de første tiltakene er satt i gang denne høsten. Effekten av disse tiltakene forventes å komme fra 2018, ifølge administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

– Helse og omsorg sitt eget utviklingsprogram pågår for fullt, men arbeidet med endringer er omfattende og må ha et langsiktig perspektiv. Ansatte på alle nivåer i organisasjonen er berørt. Det er likevel klart at de justeringene som er gjort hittil ikke har hatt tilstrekkelig og ønsket effekt. Jeg tar dette på største alvor, sier hun.

Dekker inn med fondavsetninger

Administrasjonssjefen opplyser at administrasjonen vil videreføre forbedrings- og digitaliseringsarbeidet, samt det utviklingsarbeidet som er påbegynt innen helse og omsorg.

Dersom driftsutgiftene og inntektene holder seg uforandret ut året, vil kommunen måtte dekke inn det negative resultatet ved å redusere vedtatte avsetninger til disposisjonsfond.

- Avvikene er for store

Aps gruppeleder, Brage Larsen Sollund, forteller at situasjonen er alvorlig.

- Det viser imidlertid at det har vært klokt å bygge fond slik at vi kan håndtere det. Det gjør kommunen i stand til å håndtere svingninger med langsiktighet.

Han er likevel klar på at man er nødt til å gjennomføre omstilling for å komme i mål med det vedtatte budsjettet.

- Avvikene, særlig på helse og omsrog, er fortsatt for store og må ned, sier han.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter