«Hermes II» er et flytende kulturminne - nå skal båten få nytt virke

Riksantikvaren er positiv til at de nye eierne av 100 år gamle «Hermes II» ønsker å videreføre fartøyets status som vernet skip, men er kritisk til restaureringen de tidligere eierne utførte.

TILBAKE: «Hermes II» kom i fjor «hjem» igjen etter å ha vært eid av Kystgruppa Hermes i Nordland i flere år. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Riksantikvarens mener M/K «Hermes II» oppfyller kriteriene som ligger til grunn for vernestatus etter at skipet skiftet eiere i fjor høst.

Antikvariske prinsipper

Riksantikvarer konkluderer med at ut ifra fartøyets historie, alder/epoke, autentisitet, geografiske tilhørighet, historiske betydning og organisatoriske forhold, er kriteriene oppfylt.

– Fartøyet kan derfor tildeles status som vernet skip dersom eier forplikter seg til å følge antikvariske retningslinjer ved restaurering og vedlikehold av fartøyet, skriver Riksantikvaren til båtens nye eier, Hermes II AS.

«Hermes II» ble bygd i 1917 for frakt og fiske både langs norskekysten, i Norskehavet, Barentshavet og ved Svalbard. I 1944 deltok den under evakueringen av Finnmark.

Prosessen i gang

Daglig leder i Hermes II AS, Signor Antonsen, sier prosessen med å opprettholde vernestatusen er i gang, og at de neste helg skal møte Riksantikvarene i Trondheim om saken.

– Vi er i prosess om videre vern og har dialog med Riksantikvaren om hvordan vi kan bruke båten med vernestatus. Neste helg er det årsmøte i Norsk forening for fartøyvern, da skal vi ha møte med Riksantikvaren om vern av «Hermes II», sier Antonsen.

NYE EIERE: Hermes AS eier båten, her representert ved selskapseier Jan Arne Lerbukt (til venstre) og daglig leder i Hermes II AS, Signor Antonsen.   Foto: Tom Benjaminsen

Riksantikvaren er ikke fornøyd med de to omfattende restaureringene «Hermes II» var igjennom med de forrige eierne. Arbeidet var ikke i tråd med epoken fartøyet representerer eller Riksantikvarens retningslinjer for arbeid på fartøy med vernestatus.

Flytende kulturminne

Riksantikvaren håper de nye eierne forsøker å dokumentere fartøyets tidligere utseende og tekniske løsninger. Riksantikvaren vil for fremtiden legge vekt på at vedlikeholdsarbeid og utbedringer utføres med sikte på å rette opp deler av fartøyet, slik at de er i henhold til den versjonen av fartøyet som lå lagt til grunn for statusen som vernet skip.

– Fartøyeier fremstår med intensjoner og ressurser på en slik måte at Riksantikvaren vurderer det som realistisk at fartøyet kan bli forsvarlig ivaretatt som et flytende kulturminne, skriver Riksantikvaren.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter