Nå møtes de to fylkestingene før sammenslåingen av Troms og Finnmark

Kommunal- og moderniseringsdepartementet innkaller til felles fylkestingsmøte for Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Troms fylkesting og Finnmark fylkesting skal møtes i Kirkenes i slutten av oktober om sammenslåingen.   Foto: Trond Sandnes

nyheter

Bakgrunnen er stortingsvedtaket om sammenslåing av de to fylkeskommunene fra 1. januar 2020.

Det felles fylkestingsmøtet skal avholdes i Kirkenes tirsdag 31. oktober. Ifølge innkallingen vil møtet åpnes av statssekretær Grete Ellingsen. Antall medlemmer i det nye fylkestinget står blant annet på dagsorden.