Debatt

«Sterkt og viktig gjort av Ernst Myrbakk»

Viser til innlegg om generasjonskrig blant jegerne i Tomasjord-Oldervik Utmarkslag.

SIER FRA: Elgjeger Ernst Myrbakk tar bladet fra munnen for å fortelle om uholdbare forhold blant jaktlagene i Tomasjord-Oldervik Områdelag. FOTO: PRIVAT 

nyheter

27.04.09 avsluttet Hålogaland jordskifterett rettsforhandlingene vedrørende Tomasjord Oldervik Utmarkslag. Her ble det framlagt vedtekter og bestemmelser vedrørende forvaltning av utmarka ved jakt og fiske.

Etter Jordskifteavslutningen fortsatte jeg sammen med styremedlemmer fra det tidligere Grunneierlaget i et midlertidig styre. På Årsmøtet i det nye Utmarkslaget ble det valgt nytt styre.

Jeg ble valgt inn som vara i styret fra 2011-2013, videre styreleder til 2015. Fra 2015 til 2016 nestleder. Arbeidet i styret har vært krevende med mange nye oppgaver. Vi avholdt to studieringer for Målrettet Elgforvaltning – bedre ressursutnyttelse, med engasjerte deltakere.

Etter uro blant elgjegerne innså vi behovet for justering av gamle vedtekter og statuttene. Nye statutter og vedtekter ble godkjent av årsmøtet. Styret forventet at disse ble fulgt og respektert. Hvis det var ønske om endringer, kunne det framlegges årsmøtet.

Uroen startet allerede ved tildeling av elgvald blant de unge «moderne jegerne». Som leder ble det vanskelig å forholde seg til usaklig og provoserende framferd via telefon og e-post. De tolket vedtektene og statuttene ut fra egne behov, og ble bedt om å framlegge sakene skriftlig for styret.

I tillegg fikk de tilbud om å møte på to av styremøtene for å framlegge og dokumentere mistilliten til styret. Resultatet her var et sterkt personangrep og uvilje til å forholde seg til reglene for laget.

Det gjaldt egne tolkinger ved feilskytinger, skadeskytinger og manglende innrapportering samt redegjørelser fra hendelser. Som leder tok jeg kontakt med Viltforvaltninga som møtte på et styremøte og gav styret støtte i det videre arbeidet.

Styret fikk tilbakemelding om at det pålagte samarbeidet mellom jaktlagene ikke fungerte, for eksempel ukentlig informasjonsflyt mellom lagene, i tillegg bistå når det var behov for hjelp. De «gamle» erfarne jegerne og jaktlederne ble ikke informert, og det oppsto gjentatte avvik mellom jaktlagene.

Etterhvert ble styreansvaret svært provoserende og usmakelig, så jeg valgte å avslutte min deltakelse i styret etter en uttalelse fra en av «de moderne jegerne» om at jeg manglet «store baller» for å forstå dem.

Takk til Ernst Myrbakk som tar ansvar ved å offentliggjøre de interne problemene vedrørende elgjakta i Tomasjord Oldervik Utmarkslag.