Så mange tok i bruk sykkelen i september

Godværet i september førte til at antall syklister gikk i været. Fra september i fjor til september i år var økningen på 28 prosent. Siden 2013 har økningen vært på 43 prosent.

FLERE SYKLER: Sykkelplanlegger og arkitekt Sjur Melsås i Tromsø kommune mener tallene viser en markant sykkeløkning. FOTO: Kjetil Vik 

nyheter

Mens det var mye regn da antall syklister ble telt i fjor, var det knallvær i år.

– I fjor var det elendig vær med nedbør nesten hver dag. I år var det skyet første og siste telledag, ellers var været strålende. Under tellingen i 2015 var det fint være hele perioden, så det er den mest relevante sammenligningen, sier sykkelplanlegger og arkitekt Sjur Melsås i Tromsø kommune.

Tverrforbindelsen på topp

Tross ulikt vær under tellingene, er tendensen klar: Flere bruker sykkel i Tromsø. Melsås viser til at økningen fra 2015 til 2017 er på 13,2 prosent.

– Vi ser en markant økning i antall syklende i Tromsø. Den automatiske telleren ved UiT viser den samme sykkelveksten. Det kanskje mest interessante økningen er fra 2013 til 2017, på hele 43,1 prosent.

Tellingene ble foretatt i løpet av ti dager på 12 ulike strekninger. Totalt passerte det 21.622 syklister på tellepunktene, hvor Tverrforbindelsen hadde desidert flest syklister. Her passerte det 5.156 syklister, mens i den andre ytterkanten befinner Stakkevollveien seg, med bare 154 syklister.

Minst populære veien

Lysløypa (3.520 syklister), Dramsveien (3.132), Tromsøbrua (2.709), Sandnessundbrua (1.641) og Mellomveien (1.547) er andre populære sykkelveier, viser tellingene.

– Lysløypa har hatt en stor økning, som stemmer godt med at folk unngår sterkt trafikkerte veier der det ikke finnes egen sykkelinfrastruktur. Stakkevollveien er soleklart den minst populære strekningen å sykle fordi det er smalt og dårlig fortau der eller på grunn av sykling i kjørebanen. Potensialet for å øke sykkelandelen er størst på Stakkevollveien, men da må bygges om først.

Dramsveien problematisk

Som tellingene viser er Dramsveien mye brukt av syklister, samtidig er forholdene heller ikke optimale for sykling. Hva som skal skje med Dramsveien for at den skal bli bedre fremkommelig, er det ikke tatt stilling til.

– Forholdene på Dramsveien er fortsatt prekære og har førsteprioritet for Tenk Tromsø. Det er vanskelig å gjøre noe nå på grunn av det forestående arbeidet med Stakkevollveien. Det vil kunne føre til økt trafikk på Dramsveien. Forholdene på Dramsveien er komplekse, med alle husene langs veien er det ikke mulig med breddeutvidelse, og på grunn av bussene kan den heller ikke enveiskjøres uten videre. Får vi på plass en byvekstavtale i 2019, vil vi kunne gjøre noe med Dramsveien, sier Sjur Melsås.