Byutvikling stopper boliger på meieritomta

Planene om inntil 300 boliger på meieritomta på Strandveien er satt på vent inntil videre. Kommunen mener planene er i strid med kommuneplanens arealdel.

MEIERITOMTA: Skisseutkastet viser hvordan meieritomta ved det gamle meieriet kan utnyttes, med 27.880 kvadratmeter leilighetsbygg, 1.420 kvadratmeter næringsbygg og 1.900 kvadratmeter meieribygg.Illustrasjon: Niels Torp arkitekter  Foto: tkv

nyheter

Det er Frabene AS som har sendt et planinitiativ til kommunen med ønske om utbygging av 27.900 kvadratmeter boligareal og 3.300 kvadratmeter næringsareal ved det gamle meieriet på Strandveien.