Denne sentrumsveien skal graves opp

I tre måneder blir det veiarbeid i Elvegata, veien som går forbi tinghuset ved Nansenplass.

Skal grave: Vann og avløp skal sanere avløpsledninger langs veien som går forbi tinghuset.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Det er Vann og avløp i Tromsø kommune som skal gå i gang med et større arbeid i nordbyen. De har nå sendt ut nabovarsel.

De skal sanere avløpsledninger. I brevet de har sendt ut forklarer de at både overvann og spillvann føres i en felles avløpsledning til pumpestasjonen på Nansenplass. Det mener de gir for stor belastning på avløpsnettet og skal skille spillvann og overvann, slik at rent overvann kan renne rett ut i Tromsøysundet i en egen ledning.

Starter på nyåret

Vann og avløp starter arbeidet i januar 2018 og regner med det vil pågå fram til mars.

Gravearbeidet starter ved krysset i Skippergata og Elvegata og så skal det graves ned veien forbi tinghuset og helt ned mot Nansenplass.

– Arbeidene medfører at det i de aktuelle veiarealene skal graves grøfter med 2,5-3,5 meters dybde. Det vil derfor ikke være til å unngå at arbeidene i noen grad vil medføre ulemper, skriver Vann og avløp i nabovarselet som er sendt ut.

Einar Sørensen Maskinentreprenør AS har fått oppdraget med å utføre gravingen og i brevet skriver Vann og avløp at entreprenøren så langt det er mulig sørge for at trafikkavviklingen går så normalt som det lar seg gjøre.