Håper på stort engasjement blant byens næringsliv under tv-aksjonen

Onsdag 18. oktober går næringslivsdugnaden i årets tv-aksjon av stabelen.

Oppfordrer til å gi: Kontorsjef og partner ved PwC i Tromsø, Reinholdt Bredrup, oppfordrer hele byens næringsliv til å gi. Foto: Privat 

nyheter

I anledning årets tv-aksjon arrangeres det igjen næringslivsdugnad for byens næringsliv. Målet her er at byens næringsliv skal samle inn så mye penger som mulig via en ringedugnad. PwC-partner og -kontorsjef, Reinholdt Bredrup, har tatt på seg jobben som «ringegeneral». Han skal få så mye som mulig av byens næringsliv til å bidra til årets aksjon. Årets aksjon går til UNICEF og deres arbeid med å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Ber bedriftene være forberedt

Ringedugnaden er en litt annerledes måte for tv-aksjonen å samle inn penger på.

– Det går ut på at cirka 20–30 næringslivsaktører samles på The Edge, og ringer rundt til alle virksomhetene i byen og kommunen, og også Troms, for å spørre om man ønsker å gi et bidrag til tv-aksjonen, forklarer Bredrup.

– Vi ringer, håper på å snakke med noen som kan ta en beslutning, blir enige om sum, og så vil de i etterkant få en faktura i posten, fortsetter han.

Det er et par ting bedriftene bør være klare på, for at det skal gå så knirkefritt som mulig, og at man skal få samlet inn mest mulig.

– De bør være klare med et mandat til å gi når vi ringer 18. oktober. De må også vite i forkant hvor mye de er villige til å gi. Hvis de vet at de ikke er tilgjengelige den dagen, kan de ta kontakt med oss på forhånd, eller i etterkant, forklarer han.

Går for rekord

Ringegeneralen forteller at rekorden for ringerunden ligger på 800.000 kroner. Det kan imidlertid vise seg å bli vanskelig å slå den.

– Det har vært tråere de siste årene, der 500.000 kroner har vært normalen. Vi håper at givergleden er såpass bra i år at vi kommer til 800.000 kroner, forteller han.

Hva er oppfordringen din til næringslivet i Tromsø?

– Å gi. Man trenger ikke gi så stort. Gjennomsnittet er 4-5.000 kroner, og får vi 200 bedrifter på 4.000 kroner, så er vi plutselig på 800.000 kroner. Alle bidrag teller, påpeker en entusiastisk Bredrup.

Hans egen bedrift, PwC, skal bidra med en betydelig donasjon.

– Vi har ikke helt bestemt beløp, men vi kommer nok til å bidra med 10.000 kroner, og det er et greit beløp, sier Bredrup.

Engasjert bedrift

Det var tidligere erfaringer fra tv-aksjonen som gjorde at Bredrup ønsket å bidra.

– Jeg har tidligere vært med i ringepanelet, og det var en god og positiv opplevelse. Det er noe jeg ønsker å bruke tid på, og PwC ønsker å være samfunnsengasjert, så det er naturlig for meg og PwC å bidra.

Det er liten tvil om at engasjementet innad i bedriften er stort. I tillegg til Bredrups engasjement som «ringegeneral», er også flere andre involverte.

– Vi har to stykk områdeledere, og en stor andel, nærmere 25 prosent, har meldt seg som bøssebærere. Vi håper tallet stiger i løpet av neste uke.

Med PwC i spissen, har fylkesaksjonsleder for tv-aksjonen i Troms, Inger-Heidi Kjærstad, troen på at årets ringedugnad vil engasjere mange.

– Med en så stor aktør som PwC på laget har jeg tro på at årets ringedugnader vil engasjere flere enn noensinne, sier hun i en pressemelding.