Statsbudsjettet: 80 millioner til "blå" næringer

Forskning, innovasjon og næringsutvikling innenfor marin sektor skal stimuleres kraftig, mener fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

SATSINGSVILLIG: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) presenterte regjeringens forslag til statsbudsjett på Framsenteret. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Fiskeriministeren var i Tromsø torsdag for å presentere regjeringens forslag til nytt statsbudsjett for 2018.

I forslaget legges det opp til at det skal satses mellom 60 og 70 millioner kroner på forskjellige tiltak innenfor marin – eller "blå" – sektor.

Stort potensial

– Vi ønsker å realisere potensialet som ligger i havet – som er enormt, sier Per Sandberg.

Blant annet mener han at nye og tidligere ubrukte fiskeriressurser kan tas i bruk på en langt mer aktiv måte enn i dag – såframt vi har kunnskap nok til å gjøre det.

– Bare en sånn sak som at det finnes 10 millioner tonn dyphavsfisk i våre farvann viser at potensialet er enormt, påpeker Sandberg.

LES OGSÅ: UiT-rektor: – Vi har fått omtrent det vi kunne forvente

80 tiltaksmillioner

Derfor vil regjeringen styrke satsingen på næringsrettet forskning, innovasjon og annen næringsutvikling.

De konkrete forslagene som Sandberg presenterte er:

• Økt forskning på nye marine arter – 14 millioner.

• Forskning og overvåking av fiskeriressurser – 11 millioner.

• Forskningstokt til Antarktisk for blant annet å kartlegge forekomst av krill – 11 millioner.

Nytt havsenter

• Fem millioner til et nytt Havsenter ved Framsenteret i Tromsø

• 40 millioner til Innovasjon Norge som skal brukes til profilering, næringsstøtte og innovasjon i nye marine pilotprosjekter

Fremtidens arbeidsplasser

– Det er innenfor marin sektor som vi skal skape fremtidens arbeidsplasser – derfor trenger vi en langsiktig omstilling av næringen, sier Sandberg.

Fiskeriministeren peker på at Norge eksporterte sjømat og forskjellige biprodukter for i underkant av 92 milliarder kroner i 2017.

– Jeg har et håp om at vi skal kunne seksdoble det beløpet fram til 2050, sier Sandberg.

Noe som ikke er direkte rettet mot "blå" næringer, men som likevel vil kunne bidra til næringsutvikling, er en ny avdragsordning for investeringer i gründerbedrifter.

LES OGSÅ: Ikke fornøyd med økning i moms

Fradrag for investeringer

– Vi innfører en ordning der man kan få skattefradrag om man satser penger i oppstartsbedrifter. Det vil bidra til økte investeringer og flere arbeidsplasser, sier Sandberg.