Over 800 tromsøværinger sa ja takk til å kjøre piggfritt

Responsen var enorm da kommunen loddet ut piggfrie dekk.

Mette Mohåg (til venstre) og Marta Karoline Jansen er overveldet over tromsøværingenes iver etter å sikre seg piggfrie dekk. Tom Bakland på DREIS står for dekkskiftene.  Foto: Eirik Linaker Berglund, Tromsø kommune

nyheter

Fredag ble ti tromsøværinger eiere av nye, piggfrie vinterdekk. Det var kommunen som foretok en utlodning, som del av en opplysningskampanje som skal stimulere innbyggerne til å – i større grad – kjøre piggfritt.

– Formidabel interesse

Over 800 innbyggere meldte sin interesse for de ti settene med piggfrie vinterdekk.

– Jeg er positivt overrasket over responsen, som har vært helt formidabel, sier kommunens klima- og miljørådgiver Marta Karoline Jansen.

I mediene er det mange som ytrer seg kritisk til bruken av piggfrie vinterdekk i Tromsø. Jansen mener at interessen kommunen har opplevd for sin piggfritt-kampanje tyder på at også mange innbygger innser de positive sidene med å velge piggfritt.

– Vi opplever at noen er skeptiske, men samtidig nysgjerrige på hvordan piggfrie dekk er å kjøre med. De som har meldt sin interesse for dekkene kommer fra alle kriker og kroker av kommunen, som også er positivt, mener hun.

Skal gi kommunen tilbakemeldinger

– Utloddinga av disse dekkene er en måte å skape positiv oppmerksomhet rundt dette temaet, sier konstituert avdelingsleder for bymiljø, Mette Mohåg, og legger til:

– Alle kan selvfølgelig ikke kjøre piggfritt i Tromsø, men vi har en del å gå på. Det er ingen tvil om sammenhengen mellom bruken av piggdekk og mengden av svevestøv.

Mohåg poengterer at de ti settene med piggfrie dekk ikke er en ren gave.

– Mottakerne av dekkene har forpliktet seg til å gi oss tilbakemeldinger på hvordan dekkene fungerer på ulike veier rundt omkring i Tromsø.

Vurderer pant for piggdekk

– Planlegger kommunen andre tiltak for å få flere bilister til å velge piggfrie vinterdekk fremover?

– Per i dag har vi ikke noe konkret, men det har kommet forslag om å betale pant for piggdekk – dersom man går over til piggfritt. Dette er interessant, og noe vi vil se på, sier klima- og miljørådgiver Jansen.

– En eventuell panteordning som dette må uansett først vedtas politisk, og vil selvfølgelig ha en del kostnader knyttet til seg, legger Mohåg til.