Fant insekter og støvpartikler i drikkevannet

Mattilsynet gjennomførte en inspeksjon av alle byens høydebasseng 28. september. Resultatet av inspeksjonen ble varsel om vedtak etter at de fant avvik ved samtlige.

AVVIK: Mattilsynet fant avvik da de kontrollerte alle de fire drikkavannsbassengene i Tromsø. Ved Forhåpningen må det tettes ventiler, slik at ikke støv og fluer kan havne i drikkevannet. Foto: Ann Sissel Jenssen 

Springvann: Det ble funnet insekter i vannoverflaten på høydebassenget i Kroken. Byens øvrige høydebasseng manglet tiltak for å sikre at insekter ikke skulle komme seg inn til vannet. Foto: Kjetil Nielsen Skog/ Framtid i Nord 

Ingen bekymring: Driftssjef for vann og avløp i kommunen, Tor Inge Kjeldsen, mener det er helt ufarlig, og at de skal gjennomføre tiltak i henhold til Mattilynets vedtak innen kort tid. Til høyre i bildet ser vi, seksjonsleder for vann og avløp i kommunen, Geir Helø. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

De fire høydebassengene ble kontrollert for en rekke hygiene- og sikkerhetsbrudd. Det ble gjort funn ved samtlige. Ved bassenget i Kroken ble det observert insekter og støvpartikler på overflaten av bassengvannet.

De fant også at gitteråpningen til filteret på bassenget ved Forhåpningen var stort nok til å slippe inn insekter, som kan havne i bassenget og utgjøre en fare for forurensning av vannet.

Ved både Stakkevollan, Lysaker og Kroken fant inspektørene mangel på netting ved ventilasjonsrørene til bassengene, noe som dermed ikke gjør de godt nok sikret mot insekter, fluer og lignende.

På Forhåpningen vokser det gress, mose og små busker på taket, noe som også kan gi økt risiko for at støv trenger inn via luftekanalen.

Moderat trussel

I rapporten konkluderes det med risikoen for kontaminering av vannet ved høydebassengene er moderat.

– Sannsynligheten for hendelsen at mus, fugler og lignende trenger inn via ventilasjon eller annet, er vurdert. Vannverket mener at ut fra faglig skjønn, kan en slik hendelse ikke utelukkes, men hendelsen er lite sannsynlig, heter det i rapporten.

– Ut ifra konsekvensen for denne hendelsen, har dere vurdert at risikonivå, ifølge risikomatrisen, er moderat, heter det videre.

Varsel om vedtak

Funnene under inspeksjonen har ført til varsel om vedtak.

– Vann og avløp må gjennomføre tiltak som sikrer at insekter, støv eller andre små fremmedlegemer ikke kommer inn via ventilasjonsåpninger på taket til alle fire høydebasseng, står det i rapporten.

I tillegg må vann og avløp fjerne vekster med rotsystemer på taket til høydebassenget på Forhåpningen, samt fjerne flottører som ikke lenger har noen funksjon i tokammerbassengene på Stakkevollan og Lysaker.

Fristen for å oppfylle vedtaket er satt til 31. oktober.

– Helt ufarlig

Driftssjef i vann og avløp i kommunen, Tor Inge Kjeldsen, sier de tar dette på alvor.

– Det er ikke så mye å si. Man har funnet det man har funnet. Vi skal ha møte til uka, der vi skal finne ut hva vi skal gjøre, forteller han.

Han påpeker imidlertid at funnene ikke er av alvorlig grad.

– Det er ikke bekymringsfullt i det hele tatt, men vi skal ta tak i det, forsikrer han.

– Det er helt ufarlig.