Kommunen trapper opp kampen mot svevestøvet

Raskere tiltak fra Tromsø kommune skal hindre at svevestøvet når «rødt nivå» i Tromsø.

Arkivfoto  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Rødt nivå er kategorisert som høy luftforurensing på nettstedet luftkvalitet.no, som driftes av Norsk institutt for luftforskning.

Innbyggere og bydelsråd i Tromsø har uttalt at svevestøvet i deler av byen er problematisk. Nå intensiverer kommunen sitt forebyggende arbeid, i tillegg til kampanjen for å få flere tromsøværinger til å kjøre piggfritt vinterstid.

Bedre for syklister og fotgjengere

– På veiforvaltningen intensiveres arbeidet med kosting og vasking av veiene. I tillegg bruker vi nå et middel som binder støvet bedre, sier kommunens klima- og miljørådgiver Marta Karoline Jansen.

– Vi prøver å få større fokus på problematikken med svevestøv blant innbyggerne, og disse tiltakene kommer som følge av at vi vil bedre situasjonen for syklende og gående, legger hun til.

Større overvåking

Kommunen skal overvåke svevestøv-situasjonen tettere på byens to målestasjoner i Hansjordnesbukta og Tverrforbindelsen, ifølge Jansen.

– Dette gjør at vi kan ta grep tidligere – på dager der det er varslet mye svevestøv. Kommunen vil ta seg av sine egne veier, mens vi også gir varsler til Statens vegvesen, som har ansvar for fylkes- og europaveiene.

Klima- og miljørådgiver i Tromsø kommune, Marta Karoline Jansen. Foto: Privat