Har fått millioner for å slå sammen 110- og 112-sentralen

Sentralene til politiet og Brann og redning på Stakkevollveien skal samlokaliseres. Nå er pengene på plass.

SAMORDNES: 110-sentralen til brannsjef Øystein Solstad blir neste år samordnet med Ole B. Sæveruds 112-sentral. 

nyheter

Brannsjef Øystein Solstad og politimester Ole B. Sæverud er kjent med at det er satt av et titall millioner kroner til prosjektet. Men hvordan pengene skal disponeres, er ennå uklart.

Leietaker

– Vår 110-sentral skal bygges vegg-i-vegg med 112-sentralen – det vil si inne i det nye politihuset. Når alt er på plass i løpet av neste år, blir vi leietaker ettersom Brann og redning er en kommunal etat, sier Solstad.

LES OGSÅ: Dette unike samarbeidet skal sikre færre branner (for abonnenter)

Han viser til at dette skal gjøres rundt om i hele landet. Nå befinner partene seg i første fase hvor ulike behov kartlegges.

Konkluderes med

Brannsjefen viser til flere forskningsrapporter hvor det konkluderes med at et samarbeid hvor det er direkte øyekontakt mellom enhetene, er best.

Politimester Ole B. Sæverud bekrefter at det foreligger en bevilgning i størrelsesorden 17-18 millioner kroner.

– Men vi vet ennå ikke om dette beløpet også omfatter det som skal skje rundt sammenslåingen i Kirkenes.

Må avvente

– Dette er uansett midler som nok skal til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, red. anm.), som har det faglige ansvaret for 110-sentralene. Men pengene skal gå til utstyr og flytting, understreker Sæverud.

Målet er å ha alt ferdig i løpet av neste år.

LES OGSÅ: Her er den nyeste attraksjonen hos Tromsø brann og redning (for abonnenter)

Her skal det legges til at AMK – 113-sentralen – ikke inngår i samlokaliseringen og at 110- og 112-sentralen i «hverdagen» skal operere hver for seg.

Tilrettelegging

Politimester Sæverud understreker også at tiden fremover skal brukes til tilrettelegging, fastlegging av prosedyrer og samtrening.

– I det daglige skal vi fungere som to sentraler og samarbeide som vi gjør i dag.

– Likevel viser erfaringene at å operere under samme tak når det er nødvendig, er mest effektivt, konstaterer Ole. B. Sæverud.