Skulle kjøre nordlysturister fra Tromsø til Finland – hadde ikke gyldig kjøreseddel

Statens vegvesen stoppet bilen på kontrollplass.
nyheter

Da var det elleve nordlysturister i minibussen.

Bussen var registrert for 17 personer og hadde godkjent dokumentasjon.

Mannen som kjørte bilen hadde derimot ikke det.

Han er idømt en bot på 9.500 kroner samt saksomkostninger på 1.000 kroner for ikke å ha riktig kjøreseddel for minibussen.