Fylkestinget vil ikke ha PCI-senter i Bodø: - Verken økonomisk eller faglig fornuftig

Troms fylkesting er ikke enig i Helse Nord-direktørens vurdering om etablering av PCI-senter i Bodø.

VEDTATT: Forslaget om uttalelsen fra blant annet Line Fusdahl (fra venstre), Jens Ingvald Olsen, Kari-Anne Opsahl og Irene Lange Nordahl ble enstemmig vedtatt.  

nyheter

Det var Jens Ingvald Olsen (Rødt), Kari-Anne Opsahl (Ap), Jan Fjellstad (V), Irene Lange Nordahl (Sp), Widar Skogan (Krf), Askild Gjerstad (MDG) og Line Fusdahl (H) som fremmet forslaget om uttalelsen. Det ble vedtatt enstemmig i fylkestinget torsdag.

Styret i Helse Nord RHF skal  behandle saken i sitt møte 25. oktober.

-  Verken økonomisk eller faglig fornuftig

- Tiltaket er verken økonomisk eller faglig fornuftig og forsvarlig i dagens situasjon, skriver de. Troms fylkesting ber derfor Helse Nord om å ikke vedta etablering av PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø, heter det i forslaget.


PCI
  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innebærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren.
  • Kilde: Unikard.no

De mener to PCI-sentre i regionen vil svekke det de betegner som et «sårbart prosjekt» som en universitetsklinikk i Nord-Norge er.

- Det vil svekke et møysommelig oppbygget høyspesialisert fagmiljø som skal tjene hele befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. Det strider også mot anbefalte internasjonale retningslinjer og mot de utredningene Helse Nord selv har foretatt.

Helse Nord-direktøren vil ha to sentre

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, sendte onsdag sin innstilling til styret i Helse Nord RHF. Han mener at et PCI-tilbud i Bodø, i tillegg til i Tromsø, vil forbedre hjerteinfarktbehandlingen for pasientene.

– Et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi ytterligere 100 000 mennesker mulighet til å få hjerteinfarktbehandling enda raskere enn i dag, sa Vorland onsdag.

I februar gikk et panel bestående av en rekke overleger, professorer, PCI-operatører og sykepleiere ut og argumenterte for at Helse Nord ikke burde følge direktør Lars Vorlands forslag om å opprette et PCI-senter i Bodø, som Vorland fremmet allerede i februar. Grunnet sterke reaksjoner, ble Vorland enig med styret om å utsette behandlingen av PCI-saken. Helse Nord håpet å få fremmet saken i stytemøtet 14. juni, men da ble det igjen utsatt grunnet at arbeidet ikke var ferdig.

Da Vorland onsdag denne uka på nytt sendte sin innstilling til styret, så vekket det igjen reaksjoner. UNN-leger, med Mads Gilbert i spissen, mener forslaget om å legge PCI-senteret til Bodø inneholder unøyaktigheter og faktafeil.