Intervjuet:

Mener Nav ikke har innfridd folks forventninger

Det er to år siden Nav tok over det gamle politihuset, og fyllearresten ble byttet ut med «samtalerom». Denne uka ble det klart at fylkesdirektør i Nav Troms, Grete Kristoffersen, blir ny regiondirektør for Nav Troms og Finnmark. Men ennå har hun ikke fått Nav-terminologien under huden.

TOPPLEDER: Grete Kristoffersen begynte som Nav-direktør i Troms i mai, og allerede nå er det klart at hun rykker opp til å bli regiondirektør. 

nyheter

– Vi går fra 19 fylker til 12 Nav-regioner. Vi er ute etter å ha hensiktsmessige regioner for å ivareta innbyggerne – eller brukerne som jeg øver meg på å si – på best en mulig måte.