Tromsø-selskap har fått gjennomslag for sårsalven Woulgan i England

Så sent som i mai i år sa britiske helsemyndigheter nei til Woulgan. Nå blir salven, som har vært i salg i Tyskland en tid, listeført fra nyttår.
nyheter

Selskapets nye direktør, Christian Jørgensen, betegner avtalen som en milepæl – ikke minst fordi den også åpner for Woulgan-salg i resten av Europa.

Så sent som i mai i år sa britiske helsemyndigheter nei til Woulgan. Nå blir salven, som har vært i salg i Tyskland en tid, listeført fra nyttår.

– Dette er et sterkt signal til andre markeder om at Woulgan har effekt som sårsalve, sier Jørgensen.

Nylig presenterte Biotec sine kvartalstall hvor Woulgan-salget bidro til 400.000 kroner i inntekter i siste tremånedersperiode.

Totalt hadde selskapet periodiserte inntekter på 14,4 millioner kroner – 6,7 millioner kroner lavere enn per september 2016. Resultatet før skatt og avskrivninger ble på minus 7,3 millioner kroner mot minus 5,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Balansen viser at Biotec har en kontantbeholdning på over 33 millioner kroner.

– Vi har stor tro på at de nye markedene skal gi økte inntekter allerede fra nyttår og skal bidra til bedre tall fremover, sier Christian Jørgensen.