19-åring må i fengsel etter å ha skallet til bekjent

Bakgrunn for rettssaken var en episode i desember 2016 som skjedde på en fest.
nyheter

En krangel eskalerte under festen, og endte med at den siktede 19-åringen skallet fornærmede i ansiktet. Skallingen medførte et kutt over øyet til den fornærmede på tre cm som måtte sys på legevakta senere samme kveld.

I straffeutmålingen ble det lagt vekt på straffen for grov vold, etter lovforarbeidene til ny straffelov, ønskes betydelig skjerpet. Retten kom fram til at denne aktuelle hendelsen befinner seg i nedre sjikt av det som rammes av straffeloven, i og med at det hendelsen både var fremprovosert og de to involverte hadde kjent hverandre i flere år.

Den siktede 19-åringen ga en uforbeholden tilståelse i forhold til å utøvet vold, men har ikke erkjent forsett med hensyn til skadefølgen og med en tilståelsesdom som grunnlag var retten enig i påtalemyndighetens straffeforslag på 45 dager fengsel.

19-åringen må også ut med 3.000 kroner i saksomkostninger.

Dommen ble avsagt i Nord-Troms tingrett i forrige uke.